Acte normative de acţiune a instituţiei noastre

 • LEGEA poliției locale nr. 155 din 12 iulie 2010
 • H.G. nr. 1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • H.C.L. nr.372/2023 – privind Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Slobozia
 • O.U.G. nr. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia  persoanelor;
 • Legea nr. 60/1991 – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Legea nr. 421/2002 – privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat  al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor;
 • O.G. nr. 99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • H.G. nr. 348/2004 – privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
 • H.G. nr.128/1994 – privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
 • H.G. nr. 843/1999 – privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;
 • H.G. nr. 947/2000 – privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
 • Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 • O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului;
 • O.U.G. nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;
 • Legea nr. 54/2012 – Lege privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
 • O.U.G. nr. 92/2021 – privind regimul deșeurilor;
 • O.U.G. nr. 55/2002 – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
 • Legea nr. 487/2002 – Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Legea nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 • Legea nr. 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • Legea nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităţii, republicată;
 • Legea nr. 349/2002 – pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată şi completată de Legea nr. 15/29.01.2016;
 • H.C.L. nr. 84/2008 – privind adoptarea unor Regulamente şi Reglementări privind transportul în regim de taxi ( art.32, alin1, pct. a – Modificare Anexa 2);
 • Legea nr. 280/2023 – privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani;
 • H.C.L. nr. 257/2007– privind adoptarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din circulaţie de pe raza municipiului Slobozia care nu se supun înmatriculării (Art.23);
 • H.C.L. nr. 111/2008 – privind reglementarea unor obligaţii ale operatorilor economici care comercializează produse de la care rezultă deşeuri de ambalaje (Art.5.b);
 • H.C.L. nr.  96/2011 – privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Slobozia;
 • H.C.L. nr. 255/2017 – privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă.
 • H.C.L. nr. 256/2017 – Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Slobozia.
 • Legea nr. 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 • H.C.L. nr. 152/2021 – Regulament privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale, promoționale și de agrement, cu eliberarea acordului de ocupare a domeniului public sau privat pe raza municipiului Slobozia.
 • H.C.L. nr. 73/2022 – Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia;
 • H.C.L. nr. 74/2022 – Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Slobozia;
 • H.C.L. nr. 75/2022 – Regulament privind garajele tip Călărași amplasate pe domeniul public/privat al municipiului;
 • H.C.L. nr. 281/2022 – Regulament de autorizare și desfășurare a activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor pe raza municipiului Slobozia;
 • H.C.L. nr. 176/2022 – privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al municipiului Slobozia