În perioada 12.08.2015 – 10.09.2015,  Poliţia Locală Slobozia desfăşoară procedura de atribuire a contractului de achiziţii lucrări pentru obiectivul de investiţii – „Extindere Sediul Poliţiei Locale Slobozia”.