Anexa 1 – 2021 – Implementare principii și norme conduită

Anexa 2 – 2021 – Implementare proceduri administrativ disciplinare

Cod etic actualizat 2019

EXTRAS îndatoriri și conduită funcționari publici și personal contractual – Cod administrativ din OUG 57 din 03.07.2019

CODUL ETIC ce guvernează conduita funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul Poliției Locale Slobozia, conform legislației în vigoare

Gestiune abaterilor

Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual