Supravegheată în mod constant în trafic, activitatea de transport în regim de taxi a constituit obiectul acţiunii planificate pentru sfârşitul lunii trecute ( 23 – 27 februarie 2015 ) de către Poliţia Locală Slobozia. Aspectele urmărite de către poliţiştii locali au fost reprezentate de :

-deţinerea şi prezentarea la control a tuturor documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare,
-afişarea în interiorul autovehiculului a ecusonului şi fotografiei conducătorului auto precum şi a informaţiilor privind tarifele practicate şi titularul autorizaţiei taxi,
-deţinerea de către taximetrist a atestatului de pregătire profesională,
-respectarea obligaţiilor legale privind modul de desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi.

Dintre cele 209 autovehicule autorizate, au fost controlate 89, adică 42 %, constatându-se două abateri care au impus aplicarea de sancţiuni. Alte situaţii constatate în teren, şi anume :

-lipsa copiei buletinului de verificare metrologică – două cazuri,
-neafişarea autorizaţiei de transport şi a listei tarifelor – două cazuri,
-lipsa ecusonului – două cazuri,
-lipsa atestatului profesional – două cazuri,
-lipsa copiei contractului de dispecerat – două cazuri,

au fost clarificate prin invitarea conducătorilor auto la sediul instituţiei, ocazie cu care actele menţionate au fost prezentate în copie.

În vederea finalizării acţiunii de verificare, urmează a fi invitaţi la sediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii operatorilor de transport în regim de taxi, urmând apoi a fi controlate, până la 15 martie, toate autoturismele utilizate ca taxi precum şi conducătorii acestora, alături de documentele legale pe care trebuie să le deţină.

Descarcă Comunicatul !