COMUNICAT DE PRESĂ

Într-o nouă formă de organizare, începând din data de 1 februarie 2009, SPPC Slobozia a constituit o echipă de 12 agenţi comunitari care îşi desfăşoară activitatea pe câte unul din cele 12 sectoare în care a fost împărţit municipiul Slobozia, din care două sectoare sunt reprezentate de cartierele Bora şi Slobozia Nouă. Aceşti sectorişti vor constitui interfaţa administraţiei publice locale în relaţia cu cetăţeanul, aducând mai aproape de acesta, factorul decizional, preluând într-o oarecare măsură şi rolul centrelor de informare pentru cetăţeni.

Fiecare dintre sectorişti are ca atribuţii, pe lângă menţinerea liniştii şi ordinii publice, cunoaşterea populaţie şi a problemelor acesteia, a obiectivelor social-economice, culturale şi a instituţiilor de învăţământ din sectorul său, urmărind colectarea şi prezentarea către instituţiile şi factorii responsabili a tuturor problemelor constatate. Oferă toate informaţiile care îi sunt solicitate şi primesc reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmărind rezolvarea operativă a lor, prin implicarea directă sau prin transmiterea acestora către serviciile competente. Popularizează în rândul cetăţenilor actele normative care trebuiesc respectate şi, totodată, preiau propunerile şi iniţiativele acestora pentru valorificarea şi punerea lor în practică, dacă îşi dovedesc viabilitatea.

Considerăm că prin acest mod de abordare a activităţii, vom putea crea sentimentul solid că administraţia publică locală este deschisă şi se află la dispoziţia cetăţeanului. Servirea promptă şi eficientă a lui, implicarea sa activă în procesul de luare a deciziilor în cadrul comunităţii este unul din scopurile urmărite, relaţia bilaterală astfel născută, fiind în beneficiul ambelor părţi.

Alăturat este prezentată harta care prezintă modul în care s-a realizat sectorizarea municipiului. Sectoriştii pot fi contactaţi prin intermediul numerelor de telefon ale SPPC Slobozia :

0243-233 771
0243-233 778
0752-095 704

sau la adresele de e-mail   polcomslobozia@yahoo.com sau polcom@sloboziail.ro

În cadrul reamenajării punctelor termice dezafectate de pe raza municipiului, în viitor vor fi prevăzute în fiecare sector, şi spaţii special destinate acestei activităţi, unde astfel cetăţenii au posibilitatea să-i contacteze pe sectorişti în mod direct, după un anumit program.