COMUNICAT DE PRESĂ

Zilele reci din acest început de lună ne aminteşte de depunerile masive de zăpadă din iarna anterioară, aşa încât am încercat să ne mobilizăm întregul efectiv al serviciului pentru toate acţiunile ce vor urma dar, în acelaşi timp, am ţinut să informăm sau să readucem aminte tuturor membrilor comunităţii noastre, persoane fizice sau juridice, despre responsabilităţile ce ne revin tuturor în cadrul lucrărilor de iarnă.

În acest context, am instruit toţi agenţii comunitari asupra responsabilităţilor lor, legate de menţinerea ordinii publice în toate aspectele ei, inclusiv obligaţia asigurării fluenţei traficului rutier, aşa cum reies din actele normative dar şi ca rezultat al experienţei anilor anteriori, în care zăpezile mari au ridicat o serie de dificultăţi.
Am transmis către toate societăţile comerciale următoarea adresă cuprinzând prevederi ale HCL. Nr. 106/2009 :

Vă rugăm să aveţi în vedere efectuarea tuturor lucrărilor pe care le aveţi în responsabilitate pentru perioada de iarnă, în ce priveşte curăţarea gheţii şi a stratului de zăpadă, imediat ce se formează pe suprafaţa de trotuar din faţa unităţii dumneavoastră.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 3.16 din HCL nr. 106/2009 :
3.16. Neasigurarea, pe timp de iarnă, a măsurilor de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa clădirilor, curţilor, spaţiilor comerciale şi de producţie, precum şi a ţurţurilor de gheaţă de la streaşina clădirilor, de către deţinătorii sau chiriaşii acestora, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice.

O intervenţie similară am avut-o şi la adresa societăţilor comerciale care dispun de autovehicule pe care le utilizează în activităţi de aprovizionare a unităţilor comerciale de pe raza municipiului şi cărora le-am adresat rugămintea de a lua, în mod similar, toate măsurile impuse de condiţiile de iarnă :

În cadrul măsurilor pregătitoare pentru perioada de iarnă şi ca urmare a experienţei anilor anteriori, dorim să informăm toţi participanţii la trafic asupra unor obligaţii ce le revin, în condiţiile căderilor masive de zăpadă.

Astfel, vă adresăm rugămintea de a lua măsuri pentru asigurarea parcării autovehiculelor din parcul dumneavoastră auto în spaţii special destinate şi de a dispune tuturor angajaţilor dumneavoastră care, utilizând mijloace de transport auto, efectuează activităţi de transport sau de aprovizionare a unităţilor comerciale de pe raza municipiului Slobozia, să aibă în vedere derularea acestora fără împiedicarea traficului rutier şi a celui pietonal şi totodată să-şi ia toate măsurile necesare pentru a nu rămâne ei înşişi blocaţi în zăpadă.

Pe lângă aceste măsuri, vă informăm că HCL nr. 106/2009, mai prevede şi interdicţia în ce priveşte împiedicarea, în orice mod, a bunei desfăşurări a activităţilor de deszăpezire precum şi a derulării corespunzătoare a acţiunilor autovehiculelor de intervenţie si a celor din cadrul serviciilor publice.

Totodată, am dorit să luăm o minimă măsură de prevenire a evenimentelor nedorite, specifice perioadei de iarnă, amintind o serie de reguli, de fapt cunoscute, dar, de cele mai multe ori neglijate, pe care le-am anexat adresei de mai sus :

Deoarece vremea rece care a venit trage un semnal de alarmă şi ne obligă la măsurile necesare de pregătire pentru lucrările de deszăpezire ce vor urma, dorim să reamintim tuturor cetăţenilor care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Slobozia, unele obligaţii de care trebuie să ţină cont :

– Curăţaţi în cel mai scurt timp, zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa curţii sau a unităţii comerciale sau de producţie pe care o administraţi.
– Îndepărtaţi ţurţurii de gheaţă de pe streaşina clădirilor, acordând mare atenţie persoanelor care trec în acel moment prin zonă, pentru evitarea accidentelor.
– Evitaţi pe cât posibil deplasarea cu autoturismul în condiţiile depunerii unui strat de zăpadă sau a formării poleiului sau gheţii pe carosabil.
– Dacă vă aflaţi la volanul unui autovehicul, nu uitaţi că aveţi obligaţia de a nu afecta în vreun fel activitatea utilajelor de deszăpezire care acţionează pe arterele rutiere.
– Dotaţi autoturismul cu lanţuri antiderapante pentru roţi, lopată, un recipient cu nisip şi, în acelaşi timp, staţionaţi sau parcaţi numai în zonele amenajate în acest scop, având grijă să nu blocaţi căile rutiere sau pietonale şi în special să nu împiedicaţi activitatea autovehiculelor de intervenţie.
– Curăţaţi zăpada din jurul autoturismului dar fără să o aruncaţi pe arterele de circulaţie. O puteţi depozita lângă bordură sau pe spaţiul verde care delimitează trotuarul de carosabil.
– Comunicaţi imediat la instituţiile abilitate sau serviciile specializate orice evenimente, defecţiuni, blocări ale arterelor rutiere etc., pentru a grăbi intervenţia în vederea efectuării remedierilor necesare.

În speranţa că semnalul nostru a fost înţeles iar răspunsul dumneavoastră va corespunde aşteptărilor, vă mulţumim şi vă urăm o iarnă uşoară şi drum fără evenimente.

În scopul atingerii obiectivelor noastre, am iniţiat în acelaşi timp şi o acţiune de identificare de terenuri şi zone care pot fi utilizate ca parcări pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone aflate în tranzit prin municipiul Slobozia, aşa încât să evităm blocarea arterelor rutiere prin staţionarea acestora.