COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a articolului “Poliţiştii comunitari din Slobozia nu vor mai amenda şoferii pentru încălcarea regulilor de circulaţie” semnat de G. Şeitan, publicat, în ziarul  „Independent”  nr. 449 din 8 aprilie şi în baza dreptului la replică, solicitat doar în intenţia de a oferi cetăţenilor informaţiile  corecte, dorim să vă facem cunoscută adevărata situaţie referitoare la subiectul abordat şi să  publicaţi prezentul comunicat.     

În primul rând, la o privire sumară asupra încadrărilor juridice a faptelor pentru care agenţii comunitari au aplicat sancţiuni contravenţionale conducătorilor auto, se observă că actele normative în baza cărora se încheie procesele verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii sunt reprezentate de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Slobozia, acte care nu au nicio legătură cu legislaţia rutieră şi care, după votarea lor în şedinţă de consiliu,  au primit avizul de legalitate. Este vorba despre HCL nr. 45/2006, înlocuită din luna martie de HCL nr. 39/2009. Aşa încât, activitatea noastră, nu  se substituie  activităţii  Serviciului de Poliţie Rutieră, dimpotrivă, este complementară cu aceasta iar, în ce priveşte abaterile săvârşite de conducătorii auto şi sancţionate de agenţii comunitari, vizează  alte fapte decât cele prevăzute în legislaţia rutieră şi anume :

– ocuparea, blocarea căilor rutiere, aleilor, trotuarelor sau împiedicarea accesului autovehiculelor autorizate în staţiile destinate transportului public de călători sau în staţiile de taxi, sau la platformele gospodăreşti;

– parcarea, staţionarea sau oprirea autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 3,5 tone, în alte locuri decât cele special amenajate sau autorizate în acest scop;

– parcarea, staţionarea sau oprirea vehiculelor pe trotuare sau fără respectarea marcajelor de parcare;

– circulaţia, staţionarea sau parcarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel, pe spaţiile verzi sau terenurile destinate spaţiilor verzi precum şi pe aleile parcurilor;

– spălarea sau efectuarea lucrărilor de reparaţii, schimburi de ulei etc. la autovehicule pe spaţiile verzi sau pe orice altă zonă din domeniul public;

– staţionarea sau parcarea vehiculelor fără respectarea marcajelor realizate în acest scop, acolo unde sunt trasate;

–  utilizarea domeniului public amenajat ca parcare ( inclusiv de-a lungul căilor rutiere ) se face fără împiedicarea fluenţei traficului rutier.

O situaţie corectă referitoare la numărul de amenzi aplicate, la numărul de contestaţii depuse şi la numărul de contestaţii admise de către instanţa de judecată, o puteam oricând prezenta, la orice solicitare, dar ne vedem nevoiţi să o facem  cu această ocazie.

Astfel că,  eliminând sancţiunile aplicate ca urmare a accesului neautorizat pe spaţiile verzi sau pe aleile parcurilor ( care nu constituie drumuri publice în înţelesul legislaţiei rutiere ),  ori pentru spălarea autovehiculelor, efectuarea de lucrări de reparaţii, schimb de ulei pe domeniul public,  rezultă că în perioada ianuarie 2006-martie 2009 agenţii comunitari au aplicat conducătorilor auto  2339 de sancţiuni, din care 1221 reprezentate de amenzi. Dintre acestea, au fost contestate în instanţă 79 procese verbale (adică 6,4 % din total, ceea ce reprezintă unu din 15,45 contravenienţi şi nu doi contravenienţi din trei, cum eronat prezentaţi dumneavoastră ) fiind admise ( prin anularea procesului verbal încheiat ) numai 15, ceea ce reprezintă 1,2 % din totalul actelor încheiate.

În ce priveşte iniţiativa de înfiinţare a unui serviciu care se va ocupa de ridicarea şi transportul autovehiculelor parcate neregulamentar pe drumurile publice, aceasta are doar menirea de a completa cadrul juridic pe baza căruia acţionează administraţia publică atât pentru a asigura fluenţa traficului  rutier pe arterele de pe raza municipiului Slobozia cât şi pentru utilizarea eficientă a domeniului public.

În consecinţă, se relevă faptul că,  încă din titlu, articolul prezintă o situaţie neconformă cu realitatea, iar insistarea pe ideea, prezentată în mod repetat, că nu avem dreptul de a aplica astfel de sancţiuni şi că sute de contestaţii sunt depuse în instanţă, duce în eroare cititorii.