COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia

Avizată favorabil la începutul acestei săptămâni de către instituţiile abilitate, firma de pază a cărui acţionar unic este municipiul Slobozia, SC Pază şi Servicii Comunitare SRL, a demarat procedurile impuse de lege pentru autorizarea funcţionării ei şi a desfăşurării activităţii principale : cea de asigurare a pazei obiectivelor, în special cele aparţinând administraţiei publice locale.

Odată obţinut certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, urmează depunerea documentaţiei necesare la OSIM şi apoi a dosarului pentru obţinerea licenţei din partea IGPR, ca act final de autorizare.

Considerată o iniţiativă pozitivă, cu efecte benefice în primul rând pentru siguranţa unităţilor de învăţământ, (pe fondul reducerii masive de personal al SPPC Slobozia, ca serviciu care a acordat o atenţie maximă acestui lucru ) societatea era absolut necesară chiar şi numai pentru acest motiv, dar, nu în ultimul rând, şi pentru întreg personalul care la momentul promovării iniţiativei ar fi urmat să fie preluat de la biroul de pază, desfiinţat şi acesta. Măsura este benefică pentru acest personal din motive cunoscute, legate de respectarea firească de către o instituţie publică sau de către o entitate din cadrul unei instituţii publice, a întregii legislaţii a muncii (încadrarea în norma de muncă, respectarea drepturilor salariale ale tuturor angajaţilor etc.). Deja o parte din agenţii de pază, foşti angajaţi ai SPPC Slobozia, au solicitat informaţii şi aşteaptă momentul ca, prin încheierea de către firmă a contractelor de prestări servicii de pază cu cât mai mulţi beneficiari, să se asigure un număr cât mai mare de locuri de muncă şi pentru ei.

Situată în sfera unei colaborări strânse cu SPPC Slobozia, firma de pază urmăreşte să-şi dovedească din start seriozitatea şi competenţa precum şi disponibilitatea de a acorda sprijin permanent beneficiarilor, pentru a demonstra oricărui solicitant de servicii de pază, că este un partener de nădejde. La rândul ei va pune accent pe seriozitatea şi buna pregătire a viitorilor angajaţi.

La acest moment conducerea firmei îşi exprimă speranţa că până la sfârşitul anului firma va intra în activitate, în acest interval de timp, urmând a-şi lua toate măsurile organizatorice necesare pentru o bună funcţionare.