În luna februarie a anului curent a fost adoptată H.C.L nr.75/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru inventarierea, ridicarea sau desființarea garajelor amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului Slobozia.
Polițiștii locali au desfășurat acțiuni de informare cu privire la actul normativ sus-menționat și au încheiat procese verbale de constatare proprietarilor sau deținătorilor legali ai garajelor tip ,,Călărași”, amplasate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale fără contract de concesiune valabil, fiind totodată emise și somațiile de ridicare/desfințare a acestor construcții.
Până în prezent, au fost ridicate de către proprietari, de pe domeniul public/privat, un număr de 12 garaje.
Acțiunea continuă și în perioada următoare.