Ca un subiect de o importanță în continuă creștere, în special prin palierul de colectare selectivă a deșeurilor de la populație dar și de la agenții economici, acțiunile derulate de către polițiștii locali în acest domeniu cuprind toate aspectele legate de modul de utilzare a platformelor gospodărești, (pre)colectarea selectivă, depozitarea de deșeuri de orice fel în zone izolate sau neconstruite ale municipiului, aruncarea de deșeuri și resturi alimentare pe domeniul public (cu precădere în zonele de agrement), aruncarea deșeurilor menajere în coșurile stradale de gunoi și, inclusiv, murdărirea domeniului public de animalele de companie.

În cele aproape opt luni ale anului 2019, au fost aplicate 584 de sancțiuni dintre care 374 sunt amenzi, (adică 64 % din total). În toate cazurile, persoanele depistate în ilegalitate și sancționate, dar și toți ceilalți care au utilizat platforma de colectare a deșeurilor, au fost puși în temă cu cerințele actuale legate de gestiunea deșeurilor la acest nivel. Totodată, producătorul de deșeuri depistat a fi depozitat deșeurile în zone neautorizate, a fost nevoit să achite amenda dar și să ridice toată cantitatea de deșeuri depozitată ilegal. Dintre toate aceste măsuri sancționatorii, 149 (79 amenzi) sunt aplicate numai la platformele de gunoi pentru abateri de la regulile clare, elementare (aruncarea deșeurilor în afara containerelor, depozitarea la platformă a altor deșeuri decât cele pentru care aceasta este destinată, utilizarea platformelor de către persoane fizice sau juridice care nu dețin contract cu operatorul de salubritate).

Aceste rezultate care pot fi prezentate mai sintetic și sugestiv la nivelul cca. 5 amenzi în două zile, arată că sectorul nu este nici pe departe neglijat, ci, dimpotrivă, ne preocupă în mod deosebit. Oricum, perioadele în care pungile de gunoi menajer erau aruncate de la fereastră, ori căruțele de gunoi animalier erau descărcate pe terenurile limitrofe zonelor construite, sau tonele de deșeuri rezultate din construcții se regăseau cam peste tot, din Slobozia Nouă până în Bora și din zona de nord (actualul Cartier al Tineretului) până la DJ 201 (spre Ciulnița), au trecut demult. Încercăm să ținem sub control cele câteva zone încă expuse, prin supraveghere sistematică directă dar și cu ajutorul camerelor video, acolo unde condițiile tehnice permit instalarea lor.

Acum, urmărim informarea și conștientizarea cetățenilor în anumite privințe:

  1. colectarea selectivă a deșeurilor proprii încă de la domiciliu,
  2. depozitarea tuturor deșeurilor numai în containerele special destinate și inscripționate,
  3. depozitarea deșeurilor în containere, adaptându-și modul de lucru la condițiile existente și anume :
  • utilizarea unui sac menajer de dimensiuni reduse, pe măsura trapei containerului,
  • plierea încă de acasa a ambalajelor de carton dar și a celor din material plastic (peturile) sau a celor din metal (dozele de băuturi alcoolice sau răcoritoare),
  • contactarea operatorului de salubritate în cazurile în care se produc deșeuri provenite din lucrări de construcție, pentru punerea la dispoziție a condițiilor legale de precolectare.

Totodată, derulăm la acest moment și o acțiune de verificare a modului în care, conform prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și a prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Slobozia, aprobat prin HCL nr. 17/2016, producătorii de deșeuri persoane juridice și-au materializat obligațiile prin încheierea de contracte cu operatorul de salubritate, și, unde este cazul, de impunere a acestei măsuri. Rezultatele acțiunii vor fi prezentate imediat după finalizarea ei.