Controlul activităţii de transport în regim de taxi

Începând cu data de 04 august 2010, instituţia noastră a pus în aplicare un Plan de măsuri, nr. 6414/2010 ce vizează prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi.

Până în prezent au fost verificaţi un număr de 55 de conducători auto, ocazie cu care s-au avut în atenţie următoarele:

– existenţa şi valabilitatea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare (certificat înmatriculare autovehicul, copie certificat de agreare pentru utilizarea autovehiculului, asigurarea persoanelor, bunurilor şi mărfurilor transportate, certificat de atestare profesională a conducătorului auto, etc);

– dotările exterioare (tarife de transport practicate, lampa taxi, banda dublă de carouri şi ecuson);

– dotările interioare (listă tarife, titularul legal al autorizaţiei, aparat de taxat, ecuson)

Din cei 55 de conducători auto verificaţi, 2 nu dispuneau de lista interioară cu tarifele de transport, avizată şi ştampilată de Primărie, drept pentru care au fost avertizaţi verbal şi îndrumaţi ca în cel mai scurt timp să intre în legalitate, alţi 3 conducători auto fiind invitaţi la sediul instituţiei în vederea prezentării documentelor lipsă în momentul controlului (ecuson, certificat de atestare profesională, asigurare de bunuri şi persoane).

Acţiunile de verificare vor continua şi în perioada următoare, făcând parte din programul de lucru al agenţilor de ordine publică, în vederea respectării (de către operatorii de taxi dar şi de către taximetriştii independenţi) prevederilor cuprinse în HCL nr. 84 / 2008.