COMUNICAT DE PRESĂ

Căderile masive de zăpadă din noaptea trecută, readuc în atenţie problemele care se ridică în faţa administraţiei locale dar şi a tuturor cetăţenilor din Slobozia. Prin toate demersurile noastre am încercat să susţinem întreaga activitate specifică, în primul rând de menţinere a ordinii şi liniştii publice, de afluire a traficului rutier în special pe arterele aglomerate dar şi de desfăşurare a lucrărilor de curăţare şi evacuare de pe carosabil a zăpezii.

În activitatea obişnuită de patrulare din timpul nopţii de 5 spre 6 februarie, poliţiştii locali au încercat să acopere toată suprafaţa administrativă a municipiului, depistând şi sesizând direcţiilor şi serviciilor publice aspectele care necesită intervenţia şi luarea de măsuri din partea lor.

Totodată, în timpul nopţii, în jurul orei 23.30, aceştia au depistat două persoane care au sustras o travee din gardul metalic amplasat de-a lungul b-dul. M.Basarab. Cele două persoane au fost identificate şi prejudiciul recuperat, urmând luarea măsurilor legale ca în cel mai scurt timp.

De asemenea, au fost găsite pe trotuarul din zona intersecţiei str. Ianache cu str. D. Cantemir, două uşi, acoperite parţial cu zăpadă. Nefiind depistată vreo persoană suspectă sau care care să poată să dea relaţii în legătură cu acest fapt, iar urmele de paşi din jurul lor pierzându-se în zăpadă, cele două uşi au fost aduse la sediul nostru din str. Răzoare, comunicând că proprietarul acestora se poate prezenta pentru ridicarea lor.

În încheiere, subliniem acţiunea multora dintre administratorii unităţilor comerciale sau a asociaţiilor de proprietari, de curăţare de zăpadă a căilor pietonale şi solicităm încă odată deţinătorilor de autoturisme, să evite plecarea la drum cu acestea, înlesnind astfel activitatea utilajelor de deszăpezire şi evitând în acelaşi timp, orice pericol de accident sau de a rămâne blocaţi în troiene. De asemenea, aflaţi în circulaţie, aceştia sunt rugaţi să nu staţioneze pe benzile de circulaţie şi nici în zona de interdicţie impusă de indicatoarele de circulaţie.

Pentru informaţii, sesizări sau reclamaţii, comunicăm tuturor locuitorilor municipiului, că răspundem la numărul de telefon 0243 955 şi vom încerca să furnizăm răspunsurile necesare precum şi rezolvarea problemelor aflate în competenţa noastră.