Poliţia Locală Slobozia organizează examen pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.

Condiţii:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Descarcă/Vizualizează anunțul integral!

Descarcă/Vizualizează bibliografia de concurs!