Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2023

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2023

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2022

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2022

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2021

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – iunie 2021

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2021

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2020

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2020

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2019

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2019

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2018

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – martie 2018

Art. 33 din Legea – cadru nr. 153/2017 – septembrie 2017

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public comunicate din oficiu

Lista cuprinzând documentele de interes public furnizate de Poliția Locală Slobozia

Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate de Poliția Locală Slobozia

Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor