Dorim să aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, faptul că prevederile cuprinse în HCL nr. 106/2009, legate de expunerea la vânzare a autovehiculelor, au fost modificate, prezentându-l mai jos în forma în vigoare la acest HCL nr. 155 / 30.09.2013 de modificare a HCL nr. 106/2009 :

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 106/2009 prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii la normele privind gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare, astfel :

Art. 3, punctul 24 se modifică şi se completează cu un nou aliniat, astfel :

(2) Ocuparea prin depozitare sau expunere, pe suprafeţe ale domeniului public sau privat al municipiului ( artere rutiere şi pietonale, parcări, alei etc. ) altele decât cele special amenajate, a autovehiculelor în vederea vânzării, dacă acestea ocupă alte zone decât la domiciliul sau la locul de muncă al deţinătorului legal, precum şi a autovehiculelor accidentate care sunt neutilizate.

Sancţiunea a fost şi aceasta modificată, fiind acum de 400 – 800 lei pentru persoanele fizice şi de 800 – 1500 lei pentru persoanele juridice.

Ca urmare, atragem atenţia celor care au intenţia de a-şi prezenta spre vânzare autovehiculul pe care îl deţin, să aibă în atenţie locul în care expun maşina, deoarece ocuparea domeniului public în acest scop a devenit faptă de natură contravenţională, în mod similar cu expunerea la vânzare pe domeniul public, a oricăror altor mărfuri. Astfel încât acum nu mai este necesară îndeplinirea unui termen de mai multe zile, de ocupare neautorizată a terenului.

Nu este cazul situaţiilor în care maşina se află la domiciliul sau la locul de muncă al deţinătorului legal.