HCL 113 / 25.04.2024
Art. 1 – Se aprobă modificarea art. 3 al HCL nr. 88/22.03.2024 şi va avea următorul cuprins “Poliţia Locală Slobozia va asigura încasarea tarifului menţionat la art. 1.

HCL 88 / 28.03.2024
Tarifele de utilizare a poligonului de tragere acoperit situat în Municipiul Slobozia, strada Poligonului nr. 2A, proprietatea publică a Municipiului Slobozia, de către persoanele fizice şi persoanele juridice, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Tarifele de de utilizare a poligonului se achită în contul Poliției Locale Slobozia nr. RO27TREZ39121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Slobozia.