Fiecare dintre noi ajunge, mai devreme sau mai tarziu, într-un moment în care este nevoit să stabilească o relație directă cu un polițist, ca reprezentant al instituției care, prin definiție, are rolul de a-i asigura liniștea, confortul, și, în special siguranța și securitatea, oriunde s-ar afla el.

Astfel, va fi pus în situația de a sesiza diverse fapte antisociale chiar dacă nu îl afectează într-un mod direct sau indirect, ori de a da relații referitoare la identitatea sa pentru un motiv sau altul, ori de a da relații legate de fapte ilicite comise de alte persoane sau chiar de către el însuși.  Mai pe scurt, va deveni un punct de sprijin în procedurile de derulare a acțiunilor polițienești și deci de rezolvare a unor situații ori chiar va deveni subiectul activității polițienești.

Toate aceste aspecte impun ca fiecare cetățean, așa cum este firesc într-o relație corectă, biunivocă, să cunoască drepturile și obligațiile sale și, în același timp, pe cele ale partenerului de dialog, în cazul acesta, polițistul aflat permanent în slujba comunității. Și aici trebuie subliniat încă un fapt, similar pentru cele două părți aflate în relație oficială, ambele sunt obligate prin cutume, prin reguli bine stabilite și asumate, impuse de prevederi legale, să adopte poziții și atitudini de politețe, respect, considerație pentru persoana din fața sa.

Ca urmare, încercăm să punem la dispoziția concetățenilor noștri informații legate de modul de lucru al polițiștilor, de procedurile urmate de către aceștia pe întreg parcursul acțiunilor desfășurate în interesul cetățeanului, al comunității. Toate acestea pot fi găsite și pe internet, dar considerăm că, aduse toate la un loc, pe această cale de comunicare mai la îndemână, vor fi mai accesibile. Așa că, acum începem cu un prim pas :

 

INTERCEPTAREA

Interceptarea persoanelor este o măsură specifică în acțiunile desfășurate de către polițiști în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Interceptarea reprezintă de regulă, o primă etapă, înaintea acțiunii de legitimare/identificare și presupune solicitarea adresată de către polițist persoanei/persoanelor de a înceta o activitate în curs de desfășurare ori în scopul clarificării unei situații ivite. Ea răspunde nevoii impuse de un anumit context, de a se stopa o faptă ilegală, de a aplica persoanei/persoanelor măsurile legale pentru o faptă deja comisă, ori de a obține datele și informațiile necesare derulării activităților și îndeplinirii sarcinilor de serviciu ale polițistului.

Ca atare, această măsură se aplică pentru anumite categorii de persoane care răspund acestor probleme și pot fi enumerate :
-cele care încalcă prevederi ale actelor normative fiind autori de fapte de natură contravențională sau infracțională,
-cele despre care există date și indicii că au săvârșit fapte de natură contravențională sau infracțională,
-cele care sunt suspecte prin comportamentul lor ori apare ca evidentă intenția lor de a comite o faptăantisocială,
-cele care trebuie să dea explicații în legătură cu fapte situații, aspecte, persoane ori alte date care interesează poliția.