Legitimarea este o procedură polițienească pe care polițistul o pune în aplicare în baza responsabilităților sale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Acțiunea de identificare/legitimare a unei /unor persoane este o obligație și un drept al polițistului.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale,

Poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei numai în situaţia în care:

-aceasta încalcă dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;

-există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;

-aceasta solicită sprijinul sau intervenţia organelor de poliţie ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilităţii, consumului de alcool sau altor substanţe psihoactive ori a altor asemenea circumstanţe necesită sprijinul organelor abilitate;

-descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcaţiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;

-aceasta desfăşoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în faţa unei autorităţi sau instituţii publice;

-aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spaţiu în care accesul este controlat;

-cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condiţiile legii;

-există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.

Poliţistul este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei, verbal, motivul legitimării.

Stabilirea identităţii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci când persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identităţii se realizează pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declaraţiilor acesteia, precum şi a verificărilor poliţistului, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.

La solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a înmâna acestuia actele prevăzute mai sus şi de a comunica informaţiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identităţii sale.

Atunci când toate aceste măsuri nu au permis stabilirea identităţii, pentru realizarea acestui scop, poliţistul este îndreptăţit să procedeze la:

-identificarea unei alte persoane care poate oferi informaţii cu privire la identitate, dacă este posibil;

-fotografierea, luarea şi procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale persoanei;

-să facă publică, prin orice mijloace, o fotografie, înregistrare, schiţă sau descriere a persoanei, dacă există o convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identităţii persoanei.

Toate aceste demersuri se realizează chiar şi în lipsa consimţământului persoanei. Publicitatea se realizează exclusiv în scopul identificării persoanei, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

Constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.