Invitarea la sediul poliției locale a persoanelor a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, este și aceasta o măsură poliţienească cu caracter preventiv, efectuată în baza prevederilor art. 20, lit. b din Legea nr. 155/2010 precum și a prevederilor cuprinse în pct. 31 al art. 2 din Legea nr. 61/1991, și se face prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei. Deasemena, se menționează în invitație şi actele sau documentele pe care persoana invitată trebuie să le aibă asupra sa, stabilindu-se totodată, data și ora la care trebuie să fie prezentă.

Invitarea este o măsură care se aplică în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale poliţistului.

Persoanele pot fi invitate la sediul poliţiei în următoarele cazuri:

a) pentru lămurirea unor cazuri aflate în competenţa poliţiei locale;
b) pentru luarea unor măsuri cu ocazia încălcării dispoziţiilor legale;
c) când persoanele încalcă normele de convieţuire socială sau despre care există date şi informaţii că pregătesc comiterea de fapte antisociale;
d) în situaţia părinţilor sau tutorilor minorilor predispuşi a comite fapte antisociale ca urmare a lipsei de supraveghere;
e) în situaţia persoanelor predispuse la comiterea de fapte ilicite;

Invitarea la sediul poliţiei locale a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români, însă numai cu aprobarea directorului serviciului, iar atunci când cetăţeanul nu cunoaşte limba română, se va avea în vedere asigurarea obligatorie a unui translator.

În cazul unor situații constatate în trafic, pentru conducătorii auto care nu se află la autovehicul și nici nu pot fi așteptați, invitația va fi adresată conducătorului auto al autovehiculului depistat în situația de încălcare a regulamentului de circulație pe drumurile publice, menționându-se numărul de înmatriculare precum și ora și locul în care s-a făcut constatarea faptei, cu încadrarea ei juridică.

Adresa de invitare este un act oficial, care primește un număr de înregistrare și va fi semnată de primire de către persoana invitată.

Invitația se poate comunica :

-prin înmânare direct persoanei invitate sau, în cazul în care acțiunea are loc la domiciliul acesteia, unei rude de gradul I ( soț/soție, fiu/fiică, părinți );
-prin expediere prin poștă cu confirmare de primire, sau, în cazul returnării de către poștă;
-prin afișarea la domiciliul sau la sediul din actul de identitate al persoanei fizice, respectiv actul de constituire a persoanei juridice.

Pentru conducătorii auto care nu se află la autovehicul (de exemplu, în cazul situațiilor din trafic în care se impune măsura de invitare a conducătorului auto care întârzie să vină la autovehicul), invitația se plasează pe parbrizul autovehiculului, efectuându-se și o planșă foto cu aceasta.

Prin textul formularului, se aduce la cunoştinţă persoanei invitate, faptul că neprezentarea la invitație, la sediul poliţiei locale constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legii, amenda fiind de 100 până 500 lei.

Polițistul local poate stabili data și ora de prezentare la invitație și de comun acord cu peroana invitată. În ziua şi la ora astfel stabilită sau comunicată prin invitaţie, poliţistul local are grijă ca per­soana să fie primită şi nu îşi planifică alte activităţi. Polițistul local care a emis invitația informează dispeceratul despre faptul că urmează a se prezenta persoana invitată, caz în care aceasta să fie condusă în spațiul special destinat.

Prezentarea le sediul instituției a persoanei invitate va fi comunicată de îndată polițistului local, dacă acesta se află în teren, de către dispecerul de serviciu. În acest scop polițistul local comunică și dispecerului aflat în serviciu la acel moment, faptul că are stabilită o astfel de acțiune, pentru ca acesta să îi poată comunica persoanei invitate eventuale îndrumări sau indicații, pentru a intra în contact cu cel care a formulat invitația.

La cererea persoanei, poliţistul local confirmă, în scris, prezentarea acesteia la sediul instituției conform invitatțieiu oficiale, precum şi timpul petrecut la sediu.