Pe parcursul trimestrului II al anului în curs, activitatea s-a desfăşurat pe întreaga zonă de competență, punându-se totuși un accent mai mare pe aspecte legate de salubritatea municipiului, prin măsuri de eliminare a fenomenului de căutare a deșeurilor în containerele de pe platformele gospodărești și, totodată, în combaterea faptelor de încălcare a prevederilor HCL nr. 106/2009, ce vizează aruncarea deșeurilor, ambalajelor, resturilor alimentare etc. pe domeniul public, pe lângă cele privind liniștea publică.

Acţiunile derulate de către agenţii Poliţiei Locale Slobozia pe aceste domenii de lucru, au constat în supravegherea tuturor platformelor gospodărești, cu precădere a celor din partea de est a municipiului, acestea fiind cele mai expuse la astfel de fapte precum și a zonelor de agrement și a locurilor cunoscute cu aglomerări de persoane, de obicei tineri aflați în timpul liber.

Rezultatele au fost consistente, depășind cu mult numărul de sancțiuni aplicate în anul precedent, succesul fiind asigurat și
de prezența echipelor de polițiști locali în civil, pe zone și intervale de timp adaptate la situația din teren.

Nu au fost neglijate acțiunile de supraveghere a unităţilor de învăţământ şi a zonelor limitrofe acestora precum şi a traseului de deplasare a elevilor spre gară, şi autogară, ca obiectiv important în activitatea noastră. Totodată, au fost avute în vedere în activitatea zilnică de patrulare :
– identificarea autovehiculelor cu aspect de maşină abandonată sau fără stăpân, supravegherea parcurilor şi zonelor de agrement, menţinerea ordinii şi linştii publice în aceste zone aglomerate
– respectarea prevederilor legale de către deţinătorii de animale de companie
– menținerea sub control a traficului rutier, pe aspectele pe care le avem în competență, inclusiv prin dirijarea circulației în zonele intens traficate

Descarcă/citește materialul integral