În această lună s-au continuat acţiunile specifice perioadei de vară, activitatea fiind concentrată spre zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice. Poliţiştii locali programaţi să execute serviciul în schimburile 2 şi 3 au efectuat acţiuni de patrulare în aceste zone, la intervale cât mai scurte de timp, cu perioade de supraveghere. Totodată, o parte a efectivelor din schimbul II au executat serviciul după un program decalat, cuprins între orele 18.00 şi 02.00, pentru a suplimenta forţele programate în schimbul III şi pentru a dispune de o mobilitate mai mare, având în vedere faptul că pe acest interval de timp sunt constatate sau sesizate cele mai multe fapte de tulburarea liniştii publice.

Au fost îndepărtate grupurile de tineri ce nu-şi justificau prezenţa în zonă, fiind sancţionate persoanele ce au încălcat prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

….

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 486, din care 178 amenzi în valoare de 36.990 lei şi 308 avertismente (233 avertismente verbale şi 75 avertismente scrise), ceea ce reprezintă 63 % din total.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

• circulaţie rutieră – 260;
• tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie – 167;
• salubritate, gestiunea deşeurilor – 26;
• animale în libertate – 12
• îngrădirea, ocuparea domeniului public – 11;
• alte abateri – 10.

S-a primit un număr de 135 reclamaţii şi sesizări (30 fiind neconfirmate) dintre acestea 119 fiind înregistrate telefonic, 10 scrise şi 6 verbale. Determinante au fost abaterile la Legea nr.61/1991 –71, dar şi numărul celor cauzate de ocuparea locurilor de parcare de reşedinţă a fost destul de mare – 20. Urmare acestora s-au aplicat 13 amenzi şi 52 avertismente dar şi alte măsuri precum:

• verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;
• îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;
• supravegherea zonelor în vederea prevenirii producerii faptelor sesizate;
• îndrumarea petenţilor către instituţiile abilitate, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră;

Prin note telefonice au fost transmise 41 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -35, Urban S.A – 2, Romtelecom -2, Servicii Comunale – 1, Enel S.A- 1.

Poliţiştii locali au fluidizat traficul rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare a carosabilului pe străzile Gării, Gh. Doja, Crişan, Răzoare, Nisipuri, Al. Stadionului efectuând totodată şi o serie de acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici sau altor angajaţi din administraţia publică locală, după cum urmează:

• însoţirea şi asigurarea protecţiei echipei de ecarisaj,
• executare mandatelor de aducere,
• însoţirea reprezentanţilor SPAS, la locuinţele sociale de pe strada Viilor,
• însoţirea reprezentanţilor DSP în acţiunea de verificare a unei sesizări,
• însoţirea reprezentantului Comp. Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei în acţiunea de rezolvare a sesizărilor primite din partea Asociaţiilor de Proprietari.

Citește/Descarcă Raportul de activitate pe luna iulie 2014, integral!