În perioada supusă analizei, activitatea Poliţiei Locale Slobozia s-a derulat în condiţii similare anilor anteriori, din punct de vedere al numărului de personal, întrucât în intervalele aprilie-iunie, respectiv octombrie-decembrie, 12 poliţişti locali au urmat cursurile de formare iniţială la Şcoala de agenţi de poliţie de la Câmpina. La acestea se adaugă trei posturi vacantate pe parcursul anului şi rămase neocupate până la 31 decembrie şi încă două posturi vacante temporar. Pentru ocuparea celor 7 posturi neocupate la 1 ianuarie 2014, s-au organizat două concursuri, în lunile aprilie şi, respectiv, septembrie. Astfel, numărul mediu de personal cu care am funcţionat efectiv în anul 2014, a fost de 42 faţă de cele 51 de posturi aprobate conform OG nr. 63/2010 şi cuprinse în statul de funcţii, din care 35 poliţişti locali.

Din punct de vedere al responsabilităţilor specifice, întregul personal al poliţiei locale a fost angrenat în acţiunile zilnice de patrulare pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi de supraveghere a circulaţiei rutiere, în acţiuni ocazionate de diferite evenimente ( culturale, sportive, religioase, de aniversare sau comemorare etc. ) organizate de către entităţi de pe raza municipiului precum şi în acţiuni de supraveghere şi control a transportului public de călători ( pe bază de grafic şi în regim de taxi ), al activităţii de comerţ stradal şi din zonele publice, al utilizării în condiţii de legalitate a domeniului public, al monitorizării şi rezolvării unor probleme de ordin social ( persoane fără adăpost, persoane cu probleme de natură psihică, persoane care apelează la mila publicului, persoane cu risc de victimizare ), al zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi, al protecţiei mediului şi salubrităţii etc şi, de asemenea, în acţiuni punctuale, planificate, cu efective lărgite, pe diferite probleme de actualitate la momentele respective din domeniile de competenţă ale instituţiei noastre.

Prin modul de organizare a activităţii proprii, cu prezenţă în teren 24 de ore din 24, timp de 7 zile pe săptămână, Poliţia Locală Slobozia s-a dovedit o componentă importantă în întreg sistemul de asigurare şi menţinere a ordinii şi liniştii publice în municipiu, începând cu componenta preventivă a muncii noastre şi completându-se cu intervenţiile active de luare de măsuri legale, în toate situaţiile constatate care au impus acest lucru. De asemenea, un element esenţial în poziţionarea sigură a instituţiei noastre în acest domeniu de activitate, îl reprezintă participarea zilnică, cu efective şi mijloace auto de patrulare, în dispozitivele de menţinere a ordinii şi liniştii publice organizate de către Poliţia municipiului Slobozia, fapt care demonstrează încă odată importanţa instituţiei noastre în acest sistem, de creare a unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului.

În general acţiunile de patrulare în schimburile I şi II, se desfăşoară, cu mijloace auto, în ideea de a acoperi cea mai mare parte a suprafeţei teritorial-administrative, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia Nouă, în contextul în care numărul de poliţişti locali care se află efectiv în teren este destul de redus şi, conform punctului de vedere rezultat din situaţia operativă, sub minimul necesar optim la nivelul municipiului.

Citește/descarcă raportul integral