Ca instituţie subordonată Consiliului Local, Poliţia Locală Slobozia oferă în principal comunităţii un serviciu de menţinere a ordinii şi liniştii publice, control al circulaţiei rutiere, protecţia mediului-salubritate, control al activităţii de comerţ stradal şi în zonele publice, cuprinzând în competenţele sale legale, responsabilităţi stabilite printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 32 de acte normative, dintre care 13 legi, 4 HG, 6 ordonanţe, 9 HCL.

Organizată la momentul de faţă ca o structură cu două compartimente principale prin care instituţia îşi realizează atribuţiile specifice – Serviciul de Ordine Publică, prezent în teren cu 27 de agenţi şi alţi 3 în cadrul compartimentului de evidenţe şi planificare şi Serviciul de Circulaţie Rutieră-dispecerat, cu 7 agenţi în teren şi 5 dispeceri, Poliţia Locală Slobozia dispune astfel de un număr relativ mic de personal, 54 calculat conform OG nr. 63/2010, de un angajat pentru fiecare 1000 de locuitori, cu care trebuie să asigure acoperirea, în regim de continuitate (24 de ore din 24, prin lucru în trei schimburi) a întregii suprafeţe teritorial-administrative a municipiului. În anul 2015 am acţionat cu un număr mediu de 49 angajaţi, din care 42 poliţişti locali.

Extinderea municipiului pe suprafeţe întinse de cartiere cu locuinţe individuale, ridică din acest punct de vedere o serie de probleme, acoperirea efectuându-se anevoios, în special în intervalul orar 22.00 – 6.00, la schimbul III, când posturile de patrulare sunt mai mici. La acest moment, cooperarea între Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia şi Poliţia Locală rezolvă problemele din acest punct de vedere, activitatea de patrulare desfăşurându-se pe perioada de noapte numai în patrule mixte.

O mare atenţie se acordă în mod obligatoriu colaborării permanente cu Biroul de Ordine publică din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia, dar şi participării la toate acţiunile şi activităţile tuturor celorlate servicii din cadrul administraţiei publice locale – în special DADP şi SPAS precum şi compartimentelor din cadrul aparatului propriu al primarului.
Activitatea anului 2015, se remarcă prin rezultate situate peste cele ale anilor precedenţi. Aceasta s-a materializat printr-un număr de acte de constatare încheiate pentru 5652 de sancţiuni, din care 2805 amenzi şi având ca fundament o serie de acţiuni planificate sistematic în toate domeniile de competenţă, în special ordine publică, circulaţie rutieră, protecţia mediului–salubritate. Pe ansamblu, activitatea pe 2015 a instituţiei noastre, poate fi oglindită sintetic prin datele extrase astfel:

Vezi/Descarcă Raportul complet de activitate pe anul 2015