RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2016

Trimestrul I al anului 2016, perioadă cu activitate intensă şi cu acţiuni derulate pe câteva domenii importante de activitate, se situează în topul rezultatelor, comparativ cu trimestrele similare ale anilor anteriori, fapt ce reiese în principal din numărul proceselor verbale încheiate de poliţiştii locali. Se remarcă o creştere de 11,4 % faţă de 2015 şi de 21,3 % faţă de cel mai dificil an al nostru – 2009, la numărul total de sancţiuni aplicate, creştere regăsită de fapt la numărul de amenzi, după cum urmează:

Selection_067

AV- Avertismente AS – Avertismente scrise AM – Amenzi

Fără a omite însă şi celelalte domenii de activitate, scoatem în evidenţă intensificarea acţiunilor pe zona de menţinere a ordinii şi liniştii publice, salubritate, precum şi supravegherea circulaţiei rutiere unde preocuparea permanentă a şi dus la înregistrarea unor rezultate bune pe total trimestru, superioare anilor precedenţi.

Descarcă/Vizualizează raportul integral