Trimestrul I al anului 2014 a cuprins toate activităţile specifice ale unei instituţii care, în cadrul administraţiei publice locale, are ca atribuţii principale, prevăzute în Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, ordinea şi liniştea publică şi circulaţia rutieră. Cele mai importante aspecte care trebuiesc prezentate la acest moment sunt :

-constatarea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională. În acest domeniu, atenţia este îndreptată spre mai multe zone de lucru, dar trei dintre acestea ies în evidenţă. Astfel, din cele 1128 de sancţiuni, din care 489 sunt amenzi cu o valoare de 98.125 lei, ponderea o au cele rezulate din :

supravegherea respectării regulamentului de circulaţie rutieră – a impus luarea unui număr de 660 de măsuri de sancţionare, care reprezintă 58% din totalul sancţiunilor trimestrului I. Cu aceste rezultate, ne situăm la nivelul anului precedent, când au fost aplicate 654 de sancţiuni. Cele mai multe ( 349 de sancţiuni ) au fost aplicate pentru oprirea neregulamentară, în special pe zona centrală, foarte aglomerată a municipiului şi în apropierea unor instituţii intens frecventate ( spitalul de urgenţă, unităţi bancare etc. ) sau a staţiilor de taxi, dar şi pentru încălcarea semnificaţiei indicatoarelor de acces interzis, în special la intrarea în Piaţa Agroalimentară ( 162 de sancţiuni ). Tot la acest capitol am luat în considerare şi cele 72 de sancţiuni aplicate în conformitate cu prevederile HCL nr. 48/2011, ca urmare a ocupării ilegale a locurilor de parcare de rezidenţă.

– menţinerea ordinii şi liniştii publice – 206 sancţiuni, determinate în special de tulburarea liniştii publice – 56 de sancţiuni, adresarea de injurii şi ameninţări – 40 de sancţiuni, consum de băuturi alcoolice pe domeniul public – 26 de sancţiuni. La acest capitol, suntem la un nivel constant în trimestrele I ale ultimilor patru ani, când au fost aplicate între 190 şi 220 sancţiuni, în general pe aceeaşi structură de încadrare juridică.

– salubritatea şi gestiunea deşeurilor – s-a aplicat un număr dublu de masuri faţă de anii precedenţi : 163, comparativ cu 60 – 80 în trimestrele I din ultimii patru ani. Cauza principală nu a fost însă reprezentată de fapte de depozitare ilegală de deşeuri sau de împrăştierea acestora pe domeniul public, ci de încălcarea prevederilor art. 3.42 din HCL nr. 106/2009, şi anume de căutarea sau colectarea de deşeuri în recipientele de pe platformele gospodăreşti, pentru care înregistrăm în evidenţele noastre 140 de sancţiuni. Prin cele 23 de sancţiuni aplicate exclusiv pentru împrăştierea de deşeuri pe doemniul puiblic, se evidenţiază o evoluţie pozitivă în domeniul menţinerii salubrităţii localităţii. Căutarea de deşeuri în containerele de pe platformele gospodăreşti este un adevărat fenomen, cu şanse nu prea mari de reuşită în acest moment în încercările noastre de eliminare, indiferent de metoda aplicată – de supraveghere continuă a acestor puncte şi îndepărtarea celor care îl practică ori de sancţionare imediată a celor depistaţi.

 

Citește/Descarcă raportul integral