Trimestrul II al anului 2016, a fost caracterizat, așa cum s-a întâmplat an de an, de acțiuni specifice sezonului cald, cu multe acțiuni de supraveghere a întregului teritoriu al municipiului Slobozia, dar, cu precădere a unora dintre zonele aglomerate în care polițiștii locali au constatat fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice sau care au determinat sistematic formularea de reclamații și sesizări în acest sens, din partea locuitorilor. Totodată, la solicitarea direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Slobozia – DADP, SPAS, Serviciul de Urbanism, Serviciul de Gospodărie comunală etc., am sprijinit acțiunile și lucrările derulate în teren de către acestea.

Sintetizată, activitatea acestui trimestru este reliefată în lista indicatorilor de performanță astfel :

Polițiști locali în acțiune ( medie pe schimb ) : 7
Total sancțiuni aplicate : 1643, din care 886 amenzi

Sancțiuni aplicate în temeiul :
Legii nr. 61/1991 – 633
OUG nr. 195/2002 – 483
HCL nr. 106/2009 – 309
HCL nr. 96/2014 – 58

Infracțiuni constatate : 9

Infractori prinși : 19, din care predați Poliției municipale – 10
Auto controlate : 34,
Persoane identificate : 3251, din care 792 verificate în bazele de date,
Persoane luate în evidență : 3, din care cerșetori – 1,
Persoane invitate la sediul instituției : 170,
Reclamații și sesizări : 457, din care 107 ( 23,4 %) neconfirmate.

Ca materializare a activității noastre, numărul de sancțiuni este reprezentativ, evidențiind implicarea în domeniile de competență. Tabelul următor scoate în relief, prin comparația cu trimestrele similare ale anilor anteriori, o creștere în această privință, situându-ne la cca. 116 % față de 2015 și 120 % față de 2014.

Raportul integral poate fi consultat/descărcat aici!