RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I 2013

 În trimestrul I 2013, Poliţia Locală Slobozia şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 37 poliţişti locali la care se adaugă 3 posturi de conducere şi 4 posturi tehnic administrativ, în condiţiile în care 8 posturi sunt vacante, din care 2 vacante temporar ( concediu de creştere copil ). Întreaga activitate este conturată de datele sintetice, rezultate din lista următorilor indicatori :

 • număr mediu de poliţişti locali în activitate, pe schimb de lucru : 5,

din care cu poliţia naţională : 2,

 • acţiuni şi controale : 95,

din care : la şcoli : 81,

 • transport în regim de taxi : 2
 • activităţi comerciale : 2
 • transport public de călători : 10
 • Sancţiuni aplicate : 1041,

din care : amenzi : 456 cu o valoare de 96.270 lei

din care, din total : la Legea nr. 6171991 : 225,

OUG nr. 195/2002 : 579,

HCL nr. 106/2009 : 155,

 • infracţiuni constatate : 10,

din care : în colaborare cu Poliţia municipală : 7,

 • Infractori prinşi : 10,
 • Persoane identificate : 2304,

din care : legitimate : 1763,

verificate în baza de date : 541

 • Persoane luate în evidenţe : 9,

din care : cerşetori : 4,

persoane fără domiciliu : 4,

bolnavi psihic : 1,

 • Persoane invitate le sediu : 60,
 • Acţiuni de : executare mandate de aducere : 7,

însoţire funcţionari publici : 7,

conducere de minori : 2,

alte situaţii : 2,

 • Înmânări de documente : 175,

din care : PVCC : 127,

alte acte : 48,

 • Reclamaţii şi sesizări : 277,

din care : la dispecerat prin numărul 0243.955 : 249,

de la SUAU prin Poliţia municipală : 32,

scrise : 15

 • Informări către primar : 5.

Activităţile au fost desfăşurate, conform competenţelor legale în domeniile :

-Menţinerea ordinii şi liniştii publice. Fără a se constata probleme deosebite, pe acest domeniu de activitate s-a încercat acoperirea prin patrulare pedestră şi auto, a întregului teritoriu administrativ şi s-au luat măsuri de supraveghere a unor zone în care s-a reclamat tulburarea liniştii publice, ca urmare a funcţionării unor unităţi comerciale sau a locurilor de agrement – parcuri, spaţii verzi. Numărul de sancţiuni aplicate în baza Legii nr. 61/1991 a fost în acest trimestru de 225, din care 135 de amenzi şi ne înscriem astfel în linia urmată în ultimii trei ani ( 219 de sancţiuni în trimestrul I 2012, 191 de sancţiuni în trimestrul I 2011 ). Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice ( în număr de 70 ) dar şi pentru adresarea de ameninţări sau injurii – 36, sau pentru consum de băuturi alcoolice – 33.

-Circulaţie rutieră. Este o latură a activităţii Poliţiei Locale Slobozia, care oferă încă un front generos de lucru, având în vedere intensitatea traficului rutier în interiorul localităţii. Cu un număr destul de mare de sancţiuni aplicate la OUG nr. 195/2002, de 579 din totalul de 1041 de sancţiuni aplicate la nivelul întregii instituţii, trebuie subliniat totuşi faptul că cele mai multe : 377 de sancţiuni, adică peste 65 % dintre acestea, sunt avertismente. Astfel că proporţia avertismentelor aplicate în acest trimestru este mai mare decât media anului 2011 şi 2012, când procentul de avertismente a fost de 60 %, respectiv 55 % din numărul total de sancţiuni.Acest fapt, coroborat cu scăderea numărului de sancţiuni faţă de trimestrul I al anului precedent, este un semnal că lucrurile merg spre bine, conducătorii auto înţelegând corect starea de lucruri, asumându-şi răspunderea faţa de fapta de încălcare a OUG nr. 195/2001.

Un număr în creştere de măsuri de sancţionare – 54, toate avertismente, au apărut ca urmare a ocupării abuzive a locurilor de parcare concesionate, mulţi conducători auto neavând cunoştinţă de prevederile HCL nr. 48/2011, în parte şi datorită deficienţelor de informare şi a celor de inscripţionare a acestor parcări.

Pentru imprimarea în rândul pietonilor a unei discipline în trafic, s-au organizat şi derulat mai multe acţiuni dedicate exclusiv modului în care aceştia respectă regulile de circulaţie. Cu această ocazie s-a făcut şi o informare a pietonilor depistaţi în comiterea de fapte cu încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2002, iar urmarea a fost aplicarea unui număr total de 87 de sancţiuni din care 79 de avertismente şi doar 8 amenzi pietonilor indisciplinaţi. La una dintre aceste acţiuni dar şi la activitatea de menţinere a ordinii şi liniştii publice desfăşurate în municipiu în ziua respectivă, au participat şi poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Călăraşi, sosiţi la noi, într-un schimb de experienţă.

Pe parcursul trimestrului I, componenţii Biroului de circulaţie rutieră au derulat acţiuni permanente de de supraveghere a traficului rutier şi pietonal, asigurând zilnic fluenţa acestuia în zona intersecţiei b-dul. Unirii cu str. Ardealului precum şi în toate punctele de pe arterele rutiere în care se executau lucrări de intervenţie la reţelele subterane de apă şi canalizare sau de tualetare a copacilor, ce impuneau utilizarea utilajelor şi afectarea traficului în zonă.

-Salubritate. Nerespectarea obligaţiilor legate de gestiunea deşeurilor, a determinat aplicarea unui număr de 71 de sancţiuni, din care 56 de amenzi. Cu mici excepţii, determinate de factori obiectivi, reprezentaţi în special de modul de organizare a sistemului de colectare a deşeurilor în general şi, în special, a celor animaliere, activitatea în domeniu se desfăşoară în mod corect, zonele altădată expuse gunoaielor ( terenurile din nordul municipiului, fosta platformă de gunoi a CAP Slobozia Nouă, malul râului Ialomiţa în zona cartierului Bora ), sunt acum în mare măsură curate.

Urmărindu-se respectarea prevederilor HCL nr. 106/2009, au fost atenţionaţi comercianţii care au construcţii la stradă, să aibă în vedere curăţarea trotuarelor de zăpadă şi a ţurţurilor de gheaţă de la streşini. Aceeaşi măsură s-a luat şi în ce îi priveşte pe locuitorii din cartierele cu locuinţe individuale cărora, în acelaşi timp, li s-a pus în vedere să acţioneze în vederea îngrijirii şi gospodăririi spaţiilor verzi din faţa curţilor.

Au fost luate în evidenţă, în activitatea de patrulare toate problemele ivite în teren determinate de efectele intemperiilor ( copaci doborâţi, cabluri rupte, benere deteriorate etc. ) sau de defecţiuni ale reţelelor de apă şi canalizare, transmiţându-se către entităţile cu atribuţii în ce priveşte întreţinerea infrastrucurii şi executarea de lucrări de remediere, un număr de 84 de sesizări, majoritatea către DADP Slobozia – 56 şi Renel – 18.

-Supraveghere şcoli. Reprezintă o preocupare permanentă a noastră, poliţiştii locali având în atenţie unităţile de învăţământ, în special la orele de mare afluenţă a elevilor de la începutul şi sfârşitul orelor de curs. O analiză comună la nivelul instituţiilor cu atribuţii în ordine publică, a determinat o organizare mai eficientă a activităţii de supraveghere a unităţilor de învăţământ şi, din acest an, avem în sarcină supravegherea Liceului de Arte ( cu Şcoala generală nr. 1), a Şcolii generale nr. 2 şi a Şcolii gimnaziale nr. 3. În cadrul acestor activităţi, în opt situaţii au fost identificaţi mai mulţi tineri care nu-şi justificau prezenţa în zona şcolilor, ceea ce a dus la măsura îndepărtării lor din zonă, s-a intervenit în cazul a patru conflicte între elevi sau între persoane străine de şcoală, produse în zona limitrofă a şcolii, luându-se măsura aplanării conflictelor, s-au aplicat măsuri contravenţionale în două situaţii de pătrundere neautorizată în interiorul instituţiei de învăţământ şi, fiind cunoscuţi ca elevi problemă, au fost contactaţi părinţii a doi copii de la Liceul de Arte.

-Activitate de transport în regim de taxi. Această activitate a fost supusă controlului, constatându-se abateri minore de la legea nr. 38/2004. Deasemenea, a fost supravegheat modul de derulare a acestui serviciu, la adresa căruia au fost formulate sesizări legate de preluarea de călători din staţiile de transport public de călători. În urma acţiunilor desfăşurate în acest sens s-a constatat că nu se confirmă sesizarea, dar acţiunile pe această linie vor continua, urmărindu-se totodată şi faptul deja cunoscut, de ocupare a staţiilor de transport public de călători, de către taximetre. Referitor la activitatea taximetrelor, tot ca urmare a sesizării mai multor conducători auto, care prin lege nu pot staţiona în staţiile taxi dar nici în alte multe locuri ca urmare a faptului că acestea sunt ocupate de taximetrişti, s-a iniţiat o popunere de modificare a HCL nr. 84/2004, prin care se propunea obligarea taximetriştilor de a aştepta clienţii numai în staţiile de aşteptare, cu excepţia comenzilor. Din motive de ordin juridic, iniţiativa nu a fost promovată.

-Activitatea de transport public de călători. Este o preocupare mai nouă a poliţiştilor locali care, urmare a împuternicirii date de către primarul muncipiului Slobozia şi după o popularizare intensă în mijloacele de trasport public şi în staţii de călători, au susţinut personalul operatorului de transport, în activităţile de control, în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 97/2002. Dacă la primele două acţiuni de control au fost avertizaţi patru călători care au prezentat la control bilete de călătorie necorespunzătoare, ulterior nu au mai fost constatate nereguli, efectele acţiunilor regăsindu-se în încasările zilnice.

-Control în pieţe. Modul de desfăşurare a activităţilor comerciale din pieţele municipiului Sobozia, şi de respectare a reglementărilor impuse de către administraţia pieţelor, face necesară intervenţia sistematică a poliţiştilor locali care controlează măsura în care comercianţii îşi respectă obligaţiile legale. Pe lângă prezenţa noastră constantă zilnică, în pieţe, au fost organizate şi două acţiuni cu efective mai mari, prin care s-a urmărit legalitatea ocupării domeniului public cu mărfuri expuse spre vânzare, îndeplinirea obligaţiilor legate de afişarea preţurilor şi a firmei ( denumirii agentului comercial care desfăşoară activitatea comercială ), întreţinerea curăţeniei la locul de vânzare.

-Auto expuse la vânzare. Neexistând un spaţiu special amenajat, autoturismele ce sunt scoase la vânzare, sunt permanent depistate în zonele aglomerate ale municipiului, o parte dintre ele în parcarea de la intersecţia M. Basarab cu Ştefan cel Mare. O evidenţă strictă se efectuează pentru acele maşini înmatriculate în ţara noastră, care, în număr de 65 au fost permanent monitorizate. Doar 14 dintre el au îndeplinit condiţiile legale de aplicare a sancţiunii deţinătorului legal, fapt care s-a şi întâmplat.

-Auto abandonate. La ultima inventariere a acestui an, au fost luate în evidenţă 72 de autoturisme pasibile de a fi considerate abandonate, în accepţiunea Legii nr. 421/2002. Pentru 50 dintre acestea au fost somaţi deţinătorii legali, atrăgându-le atenţia asupra prevederilor legii. Deja la sfârşitul trimestrului I, 33 au fost ridicate şi transportate pe terenuri private sau au fost puse în funcţiune. Alte 12 urmează a fi valorificate prin programul Rabla. Pentru alte 5 autoturisme s-au încheiat procesele verbale cerute de lege în vederea declansării procedurilor legale pentru declararea lor ca maşini abandonate.

-Persoane fără domiciliu. Persoanele fără domiciliu sunt permanent monitorizate de către poliţiştii locali, în primul rând în vederea conducerii lor în centrele de primire, unde, pe perioada de iarnă, pot fi protejaţi de condiţiile de climă neprielnice specifice iernii şi, totodată, pentru a elimina disconfortul pe care aceştia îl crează uneori locatarilor, atunci când îşi amenajează adăpost pe acele scări de bloc unde li se permite, într-un fel sau altul, să pătrundă. Pentru perioada trimestrului I, au fost luate în evidenţă 12 astfel de persoane, toate cunoscute de mai mulţi ani în municipiul Slobozia şi care nu au acceptat cazarea în adăpostul amenjat în aceste scopuri, cunoscut sub denumirea Baia Comunală.

În ce-l priveşte pe unul dintre aceştia, care, sub influenţa consumului de alcool, devine agresiv, au fost necesare în trei rânduri, intervenţii pentru evacuarea din Centrul de primire, unde a fost cazat pentru peioade strict limitate şi unde a produs şi unele distrugeri.

-Cerşetori. Este un fenomen destul de rar întâlnit în municipiul nostru, toţi cerşetorii consacraţi, proveniţi din alte localităţi, renunţând la activitatea specifică în Slobozia. S-au aplicat totuşi 13 sancţiuni din care 7 amenzi. Contravenienţii sunt reprezentaţi de persoane din Slobozia, cu condiţii materiale precare, depistate în general în zona limitrofă a bisericilor, alături de care a fost depistat în câteva rânduri, un locuitor al oraşului Căzăneşti care a fost de fiecare dată sancţionat şi condus la staţia CFR.

-Reclamaţii. În acest trimestru au fost primite 277 de reclamaţii şi sesizări, ponderea, cu 143 de reclamaţii, având-o cele determinate de încălcări ale Legii nr. 61/1991. Deasemenea, pentru ocuparea locurilor de parcare concesionate, s-au primit destul de multe reclamaţii – 79, în 55 de cazuri fiind aplicate şi sancţiuni cu avertisment. Pe total, prin rezolvarea reclamaţiilor, s-au aplicat 163 de sancţiuni, în 14 cazuri s-au aplanat conflictele constatate, în alte 20 de situaţii, responsabilitatea rezolvării a revenit altor instituţii.

-Contestaţii. Faţă de cele 456 de amenzi aplicate, au fost depuse 16 contestaţii, ceea ce reprezintă 3,5 % din total, toate aflate pe rol.

-Infracţiuni. În acest domeniu, contribuţia poliţiştilor locali este reprezentată de constatarea unui număr de 10 infracţiuni din care 7 în colaborare cu agenţii poliţiei municipiului Slobozia. Odată cu aceste constatări, au fost prinse 10 persoane, ca autoare ale faptelor de natură infracţională, pentru comiterea de :

-furturi ( din auto, sau din locuinţe în construcţie ) : 7

-conducere fără permis : 2

-tentativă de furt şi distrugere : 1

DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza