RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul III 2012

În această a doua parte a sezonului estival, cu temperaturi de vară, accentul în activitatea noastră curentă s-a pus, în mod similar trimestrului anterior, pe acţiunile specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe întreaga suprafaţă teritorial-administrativă a municipiului Slobozia, cu precădere pe zonele recunoscute ca având o frecvenţă mai mare a faptelor de natură contravenţională, comise prin încălcarea prevederilor Legii nr. 61/199. Astfel, prezenţa poliţiştilor locali a fost mai intensă decât deobicei în cartierul Bora, în parcurile Ialomiţa şi Tineretului, dar şi în cartierul 500 apartamente şi zona Pieţii Agroalimentare. Aflată şi ea de fapt, tot în sfera ordinii publice, activitatea de supraveghere a traficului rutier pe arterele din municipiul nostru, a acoperit o mare parte a preocupărilor instituţiei noastre, fiind materializată printr-un număr mare de măsuri luate de către agenţii noştri constatatori. Acestea sunt şi domeniile de activitate care acoperă covârştoarea majoritate – peste 85%, a sancţiunilor aplicate în trimestrul III, cu mici variaţii în cele trei luni şi, deasemenea, cu insesizabile diferenţe faţă de trimestrul anterior.

Sancţiuni au mai fost aplicate şi pentru abateri de la prevederile altor acte normative, printre care cele referitoare la gestionarea deşeurilor – 87 de sancţiuni, sau ocuparea fără drept a domeniului public – 58 de sancţiuni. În număr mic şi de fapt în continuă scădere, sunt sancţiunile datorate nerespectării legislaţiei care vizează derularea corectă a comerţului stradal sau în zone publice autorizate – 7 sancţiuni.

Conținutul integral al raportului îl puteți vizualiza sau descărca mai jos, în format PDF !

Raport Activitate Trimestrul III 2012