Răspuns la sesizarea unui cetăţean, locatar al blocului MB20, b-dul Matei Basarab

Ca urmare a reclamaţiei cu numărul 8753/2009, primită la sediul instituţiei noastre, cu privire la autoturismul din spatele blocului MB20, având nr. de înmatriculare IL-12-BND, aflat în stare de nefuncţionare, vă comunicăm că am efectuat o serie de verificări în vederea rezolvării celor prezentate.

Autoturismul care face obiectul reclamaţiei este luat în evidenţele serviciului nostru încă din luna iunie, proprietarul fiind somat în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale.

Cu respect,
Director al Serviciului Public Poliţia Comunitară,
Laurenţiu Abaza