Domnule Ghinea Adrian,

Vă răspundem în acest mod deoarece în sesizarea dumneavoastră depusă la sediul instituţiei nu aţi menţionat o adresă exactă.
Am luat la cunoştinţă de problema ridicată, cu privire la parcarea autoturismului personal, marca Logan, pe b-dul Matei Basarab ( zona supermarket Ialomiţa) fără a respecta marcajele existente.
Agenţii comunitari aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au acţionat potrivit competenţelor, procedând în primă fază la aplicarea unei invitaţii în parbrizul autoturismului în vederea prezentării dvs. la sediul S.P.P.C pentru clarificarea celor constatate şi aplicarea unei sancţiuni contravenţionale, conform HCL 106/2009, art.1.16 care prevede că utilizarea suprafeţei domeniului public amenajat ca parcare sau fără respectarea marcajelor sau prin împiedicarea fluenţei traficului rutier şi pietonal, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 200 la 400 lei pentru persoane juridice.
În consecinţă, aţi fost sancţionat contravenţional cu amendă, în sumă de 100 lei, având dreptul de a face plângere împotriva procesul verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la comunicare, în situaţia în care consideraţi că aţi fost nedreptăţit.

Cu respect,
Director al Serviciului Public Poliţia Comunitară,
Laurenţiu Abaza