REDACŢIA ZIARULUI CURIERUL IALOMIŢEAN

e-mail : danielaistrate@curierulialomitean.ro

Postăm prezentul drept la replică pe site-ul nostru deoarece acest drept ne-a fost refuzat în mod sistematic de către autorul articolului şi totodată redactorul şef la publicaţiei.

Ca urmare a apariţiei în ziarul Curierul ialomiţean nr. 107 a articolului “Dr. Vasile Olaru, iertat şi Poliţia Comunitară….” şi a afirmaţiilor cuprinse în acesta, în spiritul respectului pentru adevăr şi pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastră, vă rog să publicaţi următorul drept la replică :

Niciun agent comunitar din cadrul SPPC Slobozia, nu are permisiunea sau îndemnul din partea mea, Laurenţiu Abaza, director al instituţiei, de ” a nu deranja” pe cineva, oricare ar fi el, în condiţiile în care faptele acestuia contravin reglementărilor în vigoare, aflate în sarcina noastră. Situaţia în care agenţii de Poliţie Comunitară “ocolesc cu vederea autovehiculele ce aparţin unor indivizi ce nu pot fi deranjaţi” ori evită luarea de măsuri de sancţionare, nu este reală, iar dacă chiar se întâmplă, nu poate fi pusă decât pe seama slăbiciunii unui angajat şi nu a instituţiei sau reprezentantului ei. O astfel de afirmaţie făcută în presă, poate fi considerată destul de gravă, putând aduce prejudicii instituţiei şi persoanelor şi, totodată, poate induce atitudini de nesupunere civică. Nu dorim nici ca un astfel de prilej să fie considerat printre cauzele reacţiilor agresive pe care agenţii comunitari le întâmpină uneori în teren, în confruntarea cu persoanele lipsite de spirit etic sau moral.

Climatul de ordine şi linişte publică existent în municipiul Slobozia la această dată, este de natură să creeze confortul necesar locuitorilor, prevenind incidente grave de felul celor petrecute în unele comunităţi urbane, chiar vecine Sloboziei. În acest context trebuie să aveţi în vedere că este definitoriu aportul nostru constant în domeniu, la efortul comun depus împreună cu celelalte instituţii din structura de ordine publică, .

Doresc să subliniez că, în calitatea mea de funcţionar public, director al SPPC Slobozia, nu am nicio legătură cu vreun partid politic. În plus, relaţiile mele cu şeful administraţiei publice locale, în speţă, primarul municipiului, care este membru PSD, sunt relaţii stricte de serviciu, la fel cu cele pe care toţi şefii de poliţii comunitare din ţară le au cu primarii lor, membri PDL, PNL etc.

Rămânem partenerul de dialog sincer şi corect în informare, atât timp cât veţi prezenta cititorilor dumneavoastră, în mod onest, imparţial şi echidistant, punctele noastre de vedere.

Apariţia unui articol despre Poliţia Comunitară Slobozia, după o aşa lungă perioadă de timp şi în care sugeraţi că aş lua măsuri de natură subiectivă în rezolvarea unor cazuri, odată cu introducerea pe lista disponibilizărilor din cadrul SPPC Slobozia a ginerelui dumneavoastră, o considerăm simplă coincidenţă.

Cu stimă,

DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza