ORDONANŢA nr.27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, stipulează că:

Art. 7. – Petiţiile anonime sau cel în care nu sunt trecut datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.

Cu toate acestea, pentru a veni în spirijinul unei categorii de populație, bine intenționate, care sprijină demersurile noastre și dezvoltarea comunității, dar este încă timidă în respectarea legislației, în spiritul transparenței totale a instituției noastre, mai jos vom publica răspunsurile noastre la unele sesizări neidentificate, fără a face din aceasta o normă de lucru, întrucât ea a fost legiferată deja.

Nr.6584 din 01.07.2022 – Locatari bl. B13-F6

Nr.5648 din 10.06.2022 – Sesizare depusă la Primăria Slobozia

Nr.5453 din 07.06.2022 – Sesizare prin Cityhealth

Nr.5523 din 10.05.2022 – Sesizare prin Cityhealth

Nr.4938 din 26.04.2022 – Sesizare prin Cityhealth

Nr. 8484 din 04.08.2021 – Sesizare bloc G5 (anonimă)

Nr. 8071 din 20.07.2021 – Sesizare bloc L2, scara B, Aleea Nordului (anonimă)