ORDONANŢA nr.27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, stipulează că:

Art. 7. – Petiţiile anonime sau cel în care nu sunt trecut datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.

Cu toate acestea, pentru a veni în spirijinul unei categorii de populație, bine intenționate, care sprijină demersurile noastre și dezvoltarea comunității, dar este încă timidă în respectarea legislației, în spiritul transparenței totale a instituției noastre, mai jos vom publica răspunsurile noastre la unele sesizări neidentificate, fără a face din aceasta o normă de lucru, întrucât ea a fost legiferată deja.

 

Nr. 8484 din 04.08.2021 – Sesizare bloc G5 (anonimă)

Nr. 8071 din 20.07.2021 – Sesizare bloc L2, scara B, Aleea Nordului (anonimă)