Perioada caldă a revenit în plină forţă, temperaturile, după o perioadă ploioasă, sunt în creştere, aşa încât din ce în ce mai mulţi locuitori ai municipiului Slobozia doresc să îţi petreacă o parte a timpului liber la un grătar şi o bere. În aceste condiţii considerăm demnă de atenţie orice informaţie care ne ajută să evităm încălcarea legii.

Actul normativ aflat astăzi în atenţia noastră este legea nr. 54/2012, privind desfăşurarea activităţilor de picnic, care, prin prevederile cuprinse la art. 7, stabileşte următoarele obligaţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic :
a) să nu distruga, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonelor indicate pentru aceste activităţi;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;
l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
m) să nu posteze semne sau mesaje;
n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
q) să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic.

De remarcat obligaţia principală pe care o au amatorii de picnic şi pe care am subliniat-o în text, de a nu aprinde focul decât în locurile special amenajate.
Nivelul amenzilor ce se pot aplica pentru încălcarea acestor obligaţii, începe de la 100 de lei dar, în cazul unor abateri grave, în care se aprinde focul în alte locuri decât cele special amenajate, locul în care au desfăşurat activitatea de picnic nu a fost lăsat curat şi nealterat, nu se respectă ordinea publică şi bunele moravuri în zonele de picnic ori se desfăşoară activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru acest tip de activităţi, sancţiunile pot ajunge până la 5.000 lei.