0
Camere de supraveghere
0
Puncte de trafic monitorizate
0
Unități de învățământ

Poliția Locala Slobozia a luat ființă prin Legea nr.155/2010.

Conform articolului 1, Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 1. ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 2. circulația pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcții și afișajul stradal;
 4. protecția mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidența persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.

Având în vedere sarcinile ce decurg din actul normativ de înființare, activitatea Poliției Locale Slobozia a stat permanent sub semnul îmbunătățirii mijloacelor de exprimare și diversificării contactelor cu cetățenii.

La această dată, munca polițiștilor locali din Slobozia este mult facilitată de eforturile intense depuse în anii 2005 – 2010, când am încercat să acoperim întreg teritoriul administrativ precum și toate problemele existente care făceau parte din sfera noastră de competențe: tulburarea liniștii publice, consum de alcool pe domeniul public, depozitarea necontrolată a deșeurilor, activități de comerț în zone publice etc. Astfel că acum se poate spune că, în mare parte, aceste probleme și-au diminuat impactul în viața urbană, fiind rezolvate sau ținute sub control.

Nu mai există comerț stradal, nu mai sunt probleme cu circulația rutieră legate de oprire/staționarea neregulamentară a autovehiculelor în carosabil sau ocuparea prin parcarea acestora pe trotuare ori pe spații verzi, au dispărut vehiculele cu tracțiune animală din decorul urban, acestea circulând exclusiv pe arterele pe care au permisiunea. Fenomenul cerșetoriei a dispărut, cazurile izolate fiind imediat rezolvate, la fel cu situațiile de consum de alcool pe domeniul public. De asemenea, sistemul de colectare și depozitare a deșeurilor de orice fel este sub control, dispărând acele mari depozite necontrolate/neautorizate de deșeuri provenite din construcții, deșeuri animaliere sau menajere, de pe teritoriul municipiului.

Anual sunt aplicate în medie 6.000-7.000 de sancțiuni, din care cca. 45% sunt pe probleme de circulație, cca. 30 % pe probleme de tulburare a liniștii și ordinii publice, 10% pe probleme de salubritate/protecția mediului.

Numărul de procese verbale contestate, din totalul celor întocmite anual, a scăzut continuu, ajungând la cca. 0.6-0.7%, dintre care peste 90% sunt respinse de către instanțele de judecată. Iar, ca un indicator al autorității câștigate în teren, se poate menționa faptul că, pe parcursul anilor, refuzul de legitimare a scăzut de la 9-10%, din sancțiunile aplicate la Legea 61/1991, la 3-4%.

Într-un municipiu cu cca. 52.000 locuitori, Poliția Locala Slobozia funcționează cu un număr de personal de 52 funcționari publici și un angajat cu contract de munca, având în acest moment și trei posturi vacante.

Poliția Locală Slobozia este organizată ca o direcție cu personalitate juridică în cadrul administrației publice locale, cuprinzând două servicii :

-Serviciul de Ordine Publică și Control cu 31 de posturi polițiști locali și
-Serviciul de Circulație Rutieră și Dispecerat cu 13 posturi polițiști locali

Întregul personal a urmat, între anii 2012 și 2015, cursurile de formare inițială la Slatina, Câmpina sau ISOP București, după ce, în anii 2007-2008, au fost organizate la sediul instituției cursuri de formare cu ajutorul centrelor de formare profesională, la care am avut formatori cu mare experiență în domeniul polițienesc.

Printr-un program de investiții constant, susținut din bugetul local, Poliția Locala Slobozia a reușit să-și creeze și îmbunătățească permanent infrastructura care, în anul 2023, cuprinde:

 • 365 de camere de supraveghere video (7 camere la 1000 locuitori ) amplasate în 99 de puncte de trafic rutier intens și pietonal dar, în special, în instituțiile de învățământ. 11 din cele 16 școli gimnaziale, licee și gradinițe au beneficiat încă de la început – anii 2007-2008 – (alături de serviciul de pază asigurat tot de Poliția Locală) de astfel de sisteme de supraveghere video. Ulterior, toate unitățile (pre)școlare au fost supuse unei supravegheri video tot prin inițiativa și acțiunea Poliției Locale Slobozia;
 • sistem de identificare a numerelelor de înmatriculare a autovehiculelor – indiferent de țara unde acestea sunt înmatriculate – pentru 19 camere de supraveghere, instalate în toate cele 5 puncte de intrare/ieșire din municipiu;
 • sistem informatic mobil pentru generarea Proceselor Verbale de Constatare a Contravenției, cu posibilitatea descărcării și sincronizării datelor cu serverul central;
 • aplicație informatică de evidență a tuturor sancțiunilor contravenționale cu posibilitatea extragerii de rapoarte conform opțiunilor celor interesați (situații privind sancțiunile aplicate pe o anumită perioadă de timp, a sancțiunilor aplicate de către un polițist local, a sancțiunilor cu o anumită încadrare juridică, sau a sancțiunilor aplicate pentru un anumit contravenient, etc.);
 • aplicație informatică de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, cu posibilitatea identificării tuturor reclamațiilor transmise de către o anumită persoană, sau referitoare la o anumită problemă sau zonă, pe orice perioadă, pe orice zonă din cele 51 care au fost stabilite pe întreg teritoriul municipiului, etc.;
 • aplicație informatică de evidență a persoanelor cu statut special (fără domiciliu, cu probleme psihice, cu risc de victimizare, etc.).

În categoria dotărilor tehnice includem:

 • 8 autoturisme de patrulare marca DACIA, inscripționate corespunzător, fără elemente care să genereze confuzii, cu instalații acustice și luminoase și cu afișarea de texte presetate, dotate cu camere de supraveghere video cu posibilitatea de transmitere în timp real a imaginilor pe un terminal fix din dispecerat sau pe unul mobil (tabletă, telefon). Două dintre acestea sunt dotate cu sisteme informatice de generare și editare la imprimantă, a proceselor verbale de constatare a contravenției, la locul constatării acesteia;
 • 2 microbuz2 de 8 locuri;
 • 2 scutere de patrulare pentru sectoriști;
 • dispecerat cu două video-wall-uri și 4 monitoare de mare rezoluție și un sistem informatic la capacitatea necesară acoperirii tuturor ativităților instituției;
 • stații radio-telefon cu GPS încorporat și aplicație de localizare în timp real a fiecărui polițist local în teren și posibilitatea de consultare a istoricului deplasării pe o anumită perioadă;
 • tablete pentru informarea patrulelor în teren, care permit accesul  în bazele de date proprii (contravenții, contravenienți, vehicule înregistrate, acte normative, etc.);
 • două unități de calcul cu imprimante instalate în sala de ședințe pentru utilizarea de către polițiștii locali (redactarea de documente, stocarea de înregistrări audio-video. etc.);
 • camere video portabile de mare sensibilitate pentru fiecare patrulă, cu perspectiva în acest an a dotării fiecărui polițist local aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • pistoale.

Programele noastre au vizat îmbunătățirea infrastructurii de lucru evidențiate mai sus. Alături de aceasta am considerat că activitatea de pregătire a personalului și creșterea performanțelor acestuia trebuie să fie un factor prioritar.

Astfel, într-o primă etapă, între 2009-2011, am realizat un sediu propriu, cu toate dotările (dispecerat, cameră de arme, încăpere pentru primirea/predarea individuală a armamentului și a celorlalte dotări, încăpere pentru primirea persoanelor invitate la sediu sau a cetățenilor care vin din proprie inițiativă, sală de pregătire fizică, vestiare individuale pentru fiecare polițist local, garaj).

Ulterior am realizat o extindere a acestuia cu un corp nou de clădire legat de cel existent printr-o pasarelă suspendată.

Totodată, pe terenul fostului poligon militar din Slobozia, transferat de către MApN administrației publice locale și apoi dat în administrare Poliției Locale Slobozia, s-a omologat și pus în funcțiune un poligon închis de tragere cu armament ușor, utilizat la acest moment și de structurile MAI din județ. Până la final de an va fi realizată și operațiunea de automatizare a acestuia, urmând ca în perioada imediat următoare să informatizam întreg procesul de activitate în poligon.

Mai mult decât atât, pentru terenul transferat, de cca. 3 ha., există un proiect pentru edificarea unui Centru de Instruire Multifuncțional, destinat pregătirii polițiștilor locali precum și a personalului ISU.

În perspectiva apropiată urmărim realizarea de noi sisteme de supraveghere video la nivel de cartiere în zona Pieții Agroalimentare, zona MB-uri, cartier 500 precum și extinderea sistemului din cartierul Bora.

Totodată, avem în plan realizarea unui ultim sistem de acest gen, cu opțini de citire și identificare a numerelor de înmatriculare, în punctul dintre cele două noi sensuri giratorii.