REGISTRUL
pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la
informaţiile de interes public 2011
– conform HG 123/2002 privind Normele de Aplicare a Legii nr. 544/2001-

Cereri anul 2011