Informare privind competenţele legale ale Poliţiei Locale, în domeniul circulaţiei rutiere

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 155/2010, atribuţiile poliţiei   locale  au fost completate cu o gamă limitată de competenţe  în domeniul circulaţiei rutiere. Având în vedere că în acest fel, alături de agenţii poliţiei rutiere, care în mod tradiţional urmăresc respectarea OUG nr. 195/2002, în integralitatea ei,  îşi îndeplinesc atribuţiile în trafic şi poliţiştii locali,  prezentăm  toată gama contravenţiilor pe care aceştia din urmă le pot constata şi pentru care pot stabili şi sancţiunile corespunzătoare. Pentru o mai clară reprezentare a sferei de atribuţii a poliţiştilor locali în domeniul rutier,  expunem mai jos întreg articolul nr. 7 din Legea  nr. 155/2010.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Neavând posibilitatea de a interveni în luarea de măsuri atunci când se constată alte abateri decât cele prezentate mai sus  ( şi anume : neacordarea de prioritate, depăşirea neregulamentară, pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, efectuarea de manevre de întoarcere neregulamentară a autovehiculului etc. ), putem totuşi să luăm în calcul posibilitatea valorificării cu succes de către poliţia rutieră, a înregistrărilor video, făcute cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate în intersecţiile municipiului, în cazul în care această  manieră de lucru,  respectă cerinţele legii.

Urmărind în mod special rezolvarea problemelor care intră în competenţa poliţiei locale, nivelul activităţii desfăşurate de către poliţiştii locali în domeniul circulaţiei rutiere, se poate evalua, într-o anumită măsură, ţinând cont de modul în care se  derulează la acest moment traficului rutier, comparativ cu anii precedenţi şi, în acelaşi timp, de numărul de măsuri aplicate pe acest domeniu pe întreaga perioadă de la intrarea în vigoare a legii, fără a ne stabili totuşi un barem la numărul de sancţiuni. Aceste date reies din rapoartele periodice de activitate, toate de altfel, postate pe site, din care, pe ansamblu se remarcă :

– sancţiuni aplicate în 2011, primul an de aplicare a OUG nr. 195/2002  : 2460, din care 1119  sunt amenzi ( 45 % ), 859 avertismente scrise şi 482 avertismente verbale,

– sancţiuni aplicate în anul 2012 : 2626, din care  1065  sunt amenzi ( 40 % ), 1027 averismente scrise şi 534 avertismente verbale.

Faţă de aceste cifre,  prezentăm :

– numărul de contestaţii la PVCC, depuse  de către cei sancţionaţi în tot acest interval de timp : 58 ( 1,4 % din totalul actelor de constatare întocmite )
– numărul de contestaţii admise în instanţă : 7  ( 12 % din numărul contestaţiilor ).