Fiind una dintre activităţile cuprinse în sfera de competenţe legale ale instituţiei noastre, identificarea autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, a determinat în această lună, o acţiune de inventariere a acestora pe întreg teritoriul municipiului. Astfel au fost luate în evidenţă 48 de autoturisme care, fără a putea fi considerate cu adevărat abandonate, conform definiţiei Legii nr. 421/2002, referitoare la regimul juridic al autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public (vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. – art.2, lit.b ), oferă în schimb certitudinea faptului că nu mai sunt utilizate de o bună perioadă de timp, creând impresia că proprietarul a renunţat la ele. În condiţiile în care cele mai multe dintre ele – 35, erau deja cuprinse în evidenţele Serviciului de ordine publică, am procedat la identificarea deţinătorilor legali, urmând a-i informa în scris, asupra prevederilor legii.

De fapt, pentru o astfel de situaţie, în care autovehiculul se află nemişcat de cel puţin un an, oferind indicii temeinice că nu mai este folosit, administraţia publică, prin serviciile împuternicite de către primar, poate aplica sancţiuni de 1000 până la 2000 lei ( art. 12, alin. 1 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la art. 9), în situaţia în care somaţia ( art. 9 – În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale ) nu îşi face efectul.

Măsura finală, de ridicare a autovehiculului de pe domeniul public, este luată, prin dispoziţia primarului. Acesta va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale ( art. 3, alin. 3 ).

Prin măsurile pe care le luăm, cu caracter mai mult preventiv şi informativ, dorim eliminarea acestor etape urmărind evitarea, de ambele părţi, a unor cheltuieli şi totodată, eliberarea domeniului public de către deţinătorul legal, prin depozitarea autovehiculului pe un teren aflat în poropietate privată, prin punerea acestuia în funcţiune sau prin valorificarea într-o formă sau alta, încă înainte de îndeplinirea condiţiilor care, stabilite de lege, impun luarea de măsuri sancţionatorii.