COMUNICAT DE PRESĂ

Către REDACŢIA ZIARULUI TRIBUNA IALOMIŢEI

Pentru a risipi îndoielile şi nesiguranţa informaţiilor care sunt puse la dispoziţia cititorilor, referitoare la legalitatea acţiunilor derulate de funcţionarii publici ai Poliţiei Locale Slobozia în acest început de an, prin articolul Toate contravenţiile primite de la Poliţia Locală Slobozia ar putea fi contestate în instanţă, publicat în ziarul Tribuna Ialomiţei din 25 februarie, dorim să facem următoarele precizări :
În temeiul Legii nr. 155/2010, prin HCL nr. 1/17.01.2011, s-a aprobat înfiinţarea Poliţiei Locale Slobozia care a preluat personalul şi patrimoniul Serviciului Public Poliţia Comunitară Slobozia.

Conform prevederilor art. 7 al respectivei hotărâri, acest act normativ intră în vigoare odată cu aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei noii instituţii.

– Prin adresa nr. 871492/2011 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, s-au avizat favorabil statul de funcţii şi organigrama în forma propusă şi acceptată de către Consiliul Local al municipiului Slobozia în aceeaşi şedinţă din data de 17 ianuarie.
– La data de 10 februarie 2011, ca urmare a avizului ANFP, au fost aprobate în şedinţă de consiliu, prin HCL nr. 20/2011, statul de funcţii şi organigrama şi, totodată, a fost supus analizei şi aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Slobozia.
– În data de 16 februarie, hotărârea nr. 20/2011 este înregistrată la Poliţia Locală, în care îşi face efectul şi prevederea cuprinsă în art. 7 al HCL nr. 1/2011, prin care HCL nr. 11/2006 îşi pierde valabilitatea, iar Poliţia Locală intră efectiv în activitate.

În aceste condiţii, din 16 februarie 2011, contravenţiile constatate de către poliţiştii locali sunt aplicate prin completarea formularelor de procese verbale de constatare care nu au însemnele SPPC Slobozia, marcate cu ştampila noii instituţii care a fost înregistrată în acelaşi timp şi la Ministerul Finanţelor Publice – ANAF. Totodată, subliniem faptul că Poliţia Locală nu a lucrat şi nici nu va lucra
cu chitanţiere, achitarea amenzilor efectuându-se la Trezorerie sau la ghişeele de taxe şi impozite ale Primăriei.

Astfel, contestarea acestor acte se poate face ca şi până acum, dar fără a beneficia de vreunul din argumentele şubrede prezentate în articol. Menţionăm că o medie multianuală a numărului de procese verbale de constatare a contravenţiei contestate în instanţă este de 7,8 % din totalul actelor încheiate, iar procentul celor anulate de instanţă este de 0,16 %.

Cu stimă,
DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza