COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a supunerii spre dezbatere publică a proiectului de lege iniţiat de către MAI, privind modificarea Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali a adoptat un punct de vedere comun, rezultat din poziţiile exprimate de reprezentanţii Poliţiilor Locale precum şi a Asociaţiilor teritoriale ale poliţiştilor locali, prezenţi la consfătuirea care a avut loc în zilele de 21 şi 22 octombrie 2011. Acest punct de vedere este transpus în următorul comunicat de presă.

Cu stimă,
DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza

“Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali, singura organizaţie profesională reprezentativă a poliţiştilor locali la nivel naţional, întrunită în şedinţa Adunării Generale în 22.10.2011 la Braşov, în urma dezbaterii proiectului normativ de modificare a Legii nr. 155/2010 privind Poliţia Locală, îşi exprimă dezacordul cu privire la acesta, pe următoarele considerente:
– Proiectul normativ de modificare a Legii nr. 155/2010 prevede o modalitate injustă şi discriminatorie de îndepărtare a poliţiştilor locali şi înlocuirea lor cu personal din cadrul structurilor Poliţiei Române în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor pe linie de ordine publică şi circulaţie rutieră. În opinia iniţiatorului, competenţa în aceste domenii de activitate ar aparţine doar personalului provenit din Poliţia Română, apreciind că pregătirea profesională a acestora este superioară, fără însă a se ţine cont de investiţiile efectuate de unităţile administrativ teritoriale în pregătirea profesională şi dotarea poliţiştilor locali, precum şi de faptul că aceştia desfăşoară astfel de activităţi încă din anul 2005;
– Caracterul discriminatoriu al acestui proiect se evidenţiază şi sub aspectul drepturilor salariale de care ar beneficia cele două categorii de personal, apreciindu-se că, în condiţii de muncă egale, sub tutela aceleiaşi instituţii, acestea trebuie să difere, în funcţie de structurile de provenienţă;
– Un alt aspect de care nu s-a ţinut cont la elaborarea acestui proiect priveşte dubla subordonare a acestei instituţii, care, din punct de vedere financiar ar fi subordonată Primarului, iar în ceea ce priveşte activitatea ar fi condusă şi coordonată de Poliţia Română.

În consecinţă, prin această modalitate inedită de conducere şi coordonare a unei instituţii, Primarul nu va mai dispune de instrumentul coercitiv pe care îl finanţează, mai mult decât atât, va fi sancţionat drastic pentru nerespectarea unor sarcini impuse de Poliţia Naţională.

Iată cum, printr-o „modalitate simplă”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, în dorinţa de a-şi degreva bugetul de plata salariilor pentru personalul din subordine, încalcă principii constituţionale ale unui stat de drept, precum principiul autonomiei publice locale şi principiul descentralizării.

Prin acest dezacord pe care îl exprimăm public, dorim să atragem atenţia asupra impactului social pe care lar putea avea un astfel de act normativ, prin care s-ar impune disponibilizarea a aproximativ 15.000 de poliţişti locali, prin aceasta reducându-se şi mai mult structurile de ordine publică, care nici în prezent nu sunt suficiente, după cum arată statisticile privind infracţionalitatea stradală.

Considerăm că se impune alinierea legislaţiei interne la cea a Uniunii Europene şi în ceea ce priveşte acest domeniu, astfel încât Poliţia Locală să constituie extensia comunităţii din care face parte, să lucreze în slujba concetăţenilor şi să fie exclusiv subordonată executivului şi legislativului local, care îi asigură şi finanţarea.

Solicităm Ministerului Administraţiei şi Internelor, să invite Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali, în calitate de partener de dialog social, pe toate problemele ce privesc Poliţia locală din România !

Preşedinte FNPL
ing. Găzdac C. Florin”