Urmare a adoptării H.C.L. nr.31/27.01.2022, informăm conducătorii auto că au fost efectuate modificări ale semnalizării rutiere pe anumite sectoare de drum și în cel mai scurt timp se va circula, în
sens unic, pe următoarele străzi din Municipiul Slobozia:

– Str. Alexandru Odobescu
– Pe Aleea situată pe latura de nord-vest a zonei ce cuprinde Piața Gării
– Aleea Feroviarului
– Str. Independenței
– Str. Ștefan cel Mare
– Str.Gheorghe Lazăr și în continuare pe Aleea Cosminului
– Str. Dorobanți
– Str. Răzoare
– Str. Duzilor
– Str. Dumbrava Roșie
– Str. Smârdan
– Str. situată între bloc 14- bloc 16
– Str. amplasată între bloc 16 și bloc 18 (locul de joacă)
– Str. Gheorghe Doja
– Str. Crișan
– Aleea Brazilor
– Str. Sudului.