Pe perioada ianuarie – decembrie 2013, Poliția Locală Slobozia a funcționat în temeiul Legii nr.155/2010 a Poliției locale, ca instituție publică cu atribuții în special în menținerea ordinii și liniștii publice și supravegherea circulației rutiere, dar și în domeniul protecției mediului, al controlului activității comerciale și afișajului stradal sau evidența persoanelor.

Din punct de vedere structural, Poliția Locală Slobozia cuprinde în organigramă un serviciu de ordine publică și un birou de circulație rutieră care, la rândul său, include și dispeceratul. Alături de acestea se regăsește compartimentul de contabilitate-resurse umane și tehnic-administrativ, cu patru angajați.

Cu un număr de 52 de posturi aprobate confom statului de funcții, instituția a funcționat în realitate cu un efectiv de 40 de angajați, dintre care unul, ca urmare a problemelor de sănătate, a absentat perioade lungi din anii 2011 și 2012 și tot anul 2013. Dintre cele 12 posturi neocupate, 7 sunt vacante definitiv și, începând din anul 2011, 5 sunt vacante temporar datorită concediilor pentru creșterea copilului sau pentru alte motive susținute legal.

Desfășurând, prin efectivele proprii, activități de patrulare și având majoritatea acțiunilor derulate în situații constatate direct sau sesizate, de încâlcare a prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuireu socială, a ordinii și liniștii publice, ori a OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, participând constant, alături de agenții structurii teritoriale a Poliției Române, la constituirca echipelor mixte de intervenție la sesizirile transmise prin SNUAU, la acest moment suntem în situația în carc putem spune că activitatea instituției noastre este o activitate tipic polițienească, fiind depășit deja stadiul de serviciu administrativ, cu implicare preponderentă pe zona de salubritate sau cea de control al comerțului stradal. Un reper rămâne însă esențial în toate acțiunile noastre, și anume legătura permanentă cu cetățeanul și implicarea imediată în orice aspect în care se impun măsuri de sprijinire a acestuia sau de eliminare a disconfortului creat prin acte sau fapte produse cu încălcarea legii, indiferent cine este autorul acestora. Chiar dacă uneori legea nu acoperă toate fațetele situațiilor preluate spre rezolvare, scopul nostru prioritar este de a găsi rezolvarea problemelor, în fața măsurilor de sancțonare.

Citește/Descarcă raportul în întregime !