Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 359, din care 149 amenzi în valoare de 30.875 lei şi 210 avertismente (132 avertismente verbale şi 78 avertismente scrise).

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 • circulaţie rutieră – 210;
 • tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie – 85;
 • salubritate, gestiunea deşeurilor – 29;
 • îngrădirea, ocuparea domeniului public – 16;
 • alte abateri – 19;

În această lună, poliţiştii locali au derulat acţiuni în baza a două Planuri de Măsuri, după cum urmează:

 • Plan de acţiune nr. 2714/14.04.2014, derulat în perioada 15.04-18.04.2014 pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională privind organizările de şantier de pe raza municipiului Slobozia. Au fost verificaţi 3 beneficiari ai unor lucrări în curs de execuţie, ocazie cu care s-au întocmit procese verbale ce cuprind: denumirea şi adresa obiectivului, beneficiarul investiţiei, numărul autorizaţiei de construire/desfiinţare, data începerii şi data finalizării lucrărilor.
 • Plan de măsuri nr. 2715/14.04.2014 pentru supravegherea lăcaşelor de cult pe perioada slujbelor religioase din perioada Paştelui. Obiectul prezentului plan l-a constituit menţinerea ordinii şi liniştii publice, a unui climat corespunzător manifestărilor religioase derulate în lăcaşele de cult, în săptămâna 14-20 aprilie 2014.

Prin note telefonice au fost transmise 13 sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP – 12, SC Urban SA –1.

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la asigurarea măsurilor de ordine :

– la Mănăstirea Sf. Voievozi cu ocazia aducerii Icoanei Făcătoare de Minuni,
– la lăcaşele de cult, cu ocazia Învierii Domnului,
– la Cimitirul Eroilor şi în Parcul Tineretului – monumentul Colonel Popescu, unde s-au depus coroane de flori cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în data de 29 aprilie 2014.

S-a primit un număr de 105 de reclamaţii şi sesizări ( dintre care 15 s-au dovedit neconfirmate); 94 au fost înregistrate telefonic, 5 în scris şi 6 sesizări s-au formulat verbal. Un număr destul de mare din totalul sesizărilor şi reclamaţiilor –24 ( adică 23 % din total ), sunt cauzate de ocuparea fără drept de către unii conducători auto, a locurilor de parcare concesionate. Determinante în formularea de reclamaţii şi sesizări, în număr de 44, au fost situaţiile în care, prin manifestările unor cetăţeni, se încălcau prevederile Legii nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Urmare a rezolvării tuturor reclamaţiilor, s-au aplicat 13 amenzi şi 46 de avertismente dar s-au luat şi alte măsuri precum:

 • verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;
 • supravegherea zonelor în vedera eliminării faptelor sesizate;
 • aplicarea de invitaţii în vederea clarificării situaţiei constatate;
 • îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane fără adăpost sau persoane cu probleme de comportament);
 • îndrumarea către instanţa de judecată sau către Poliţia Municipală, a persoanelor care au făcut sesizarea, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa noastră;
 • aplanarea conflictelor constatate.

În această lună s-au mai derulat acţiuni de însoţire/conducere, după cum urmează:

 • s-au executat 4 mandate de aducere în faţa instanţei;
 • a fost însoţită o echipă de ecarisaj pentru prinderea şi ridicare câinilor fără stăpân din cartierul Bora;
 • au fost însoţiţi reprezentanţi de la Garda de Mediu în vederea soluţionării unei sesizări;
 • au fost conduşi la Centrul de Primire doi minori împreună cu mama acestora;
 • a fost condusă o persoană cu probleme de comportament la Centrul de Primire;
 • a fost predat agentului de poliţie din Gh. Lazăr, pe bază de proces verbal, un minor depistat pe raza municipiului, abandonat fiind de către mama sa;
 • au fost însoţiţi reprezentanţii Primăriei pentru efectuare acţiunii de deratizare la subsolul unui imobil de pe raza municipiului.

Poliţiştii locali din cadrul biroului de circulaţie rutieră au desfăşurat activităţi curente de dirijare a circulaţiei rutiere în zona Şcolii generale nr. 3, la intersecţia b-dul. Unirii cu str. Ardealului, precum şi afluirea traficului rutier pe arterele pe care s-au derulat activităţi de marcare a carosabilului. Totodată, în cadrul activităţilor de prevenire şi informare, în data de 4 aprilie 2014, poliţiştii locali s-au deplasat în cartierul Bora, la Centrul Multifuncţional în vederea instruirii copiilor cu privire la circulaţia pietonilor pe drumurile publice.

În aceeaşi manieră, în zilele de sfârşit de săptămână dar şi în idea pregătirii perioadei ocazionate de ziua de 1 mai, am amplasat în Crângul Peri, afişe de informare şi atenţionare asupra obligaţiilor şi responsabilităţilor legate de gestiunea deşeurilor în această zonă de agrement şi, în plus, am plasat la foişoarele amenajate, saci de gunoi menajer pentru utilizarea lor de către persoanele care îşi petrec aici o parte a timpului liber.

În data de 16.04.2014, poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au depistat un autoturism neasigurat care nu prezenta urme de forţare, având geamul din dreapta faţă deschis. A fost identificat proprietarul, acesta declarând că nu-i lipsesc bunuri sau alte obiecte de valoare.

Poliţiştii locali au dirijat traficul şi asigurat măsuri specifice în zona blocului G8, unde, în dimineaţa zilei de 29.04.2014 s-a produs un incendiu la o garsonieră.

În noaptea de 13/14.04.2014 pe timpul executării serviciliul în patrulă mixtă cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipale, a fost depistat un conducător auto aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la Spitalul Judeţean pentru prelevarea probelor biologice şi ulterior a fost condus la sediul Poliţiei Municipale.

Director,
Ing.Laurenţiu Abaza