Și pentru anul 2016, activitatea Poliției Locale Slobozia s-a înscris în perimetrul larg, descris de toate cele 35 de acte normative care reprezinta cadrul juridic în baza căruia avem responsabilitatea și, totodată, dreptul de a interveni și lua măsuri corespunzătoare. Acoperind o gamă variată de domenii, acțiunile instituției noastre vizează în primul rând menținerea ordinii și liniștii publice precum și supravegherea circulației rutiere dar și protecția mediului și salubritatea în municipiul Slobozia, disciplina în construcții și afișajul stradal, controlul activităților comerciale din zonele publice.

Prezența și implicarea polițiștilor locali pe toate aceste domenii de activitate este resimțită pe raza întregului municipiu, urmărind permanent să ne consolidăm poziția de serviciu aflat în slujba comunității, prin acțiuni și intervenții care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor acesteia și să aducă rezolvarea problemelor constate. În același timp avem o colaborare la un nivel foarte bun cu structura teritorială a Poliției Române pe ambele direcții, cea de ordine publică și cea de circulație rutieră, pe bază de protocoale, constituind patrule mixte care fundamentează în acest fel, o sporire a capacității de intervenție.

Acestea sunt premisele care fundamentează Poliția Locală Slobozia ca pe o componentă importantă în interiorul sistemului de menținere a ordinii și liniștii publice și totodată, un serviciu important în ridicarea nivelului de confort urban prin intervenții și acțiuni care să-și dovedească eficiența. Astfel o serie de aspecte rezolvate de-a lungul celor 12 ani de activtate pot fi reliefate, demonstrând implicarea noastră concretă : o creștere a disciplinei în trafic pe toata rețeaua rutieră a municipiului, creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor municipiului, eliminarea fenomenului depozitării necontrolate a deșeurilor, eliminarea fenomenului cerșetoriei practicate de către persoane venite din alte localități, menţinerea sub control a situaţiei animalelor de companie dar şi a circulaţiei animalelor domestice, eliminarea situaţiilor determinate de prezenţa nejustificată a persoanelor în incinta şi în zonele limitrofe unităţilor de învăţământ, eliminarea fenomenului de sustragere a capacelor de canalizare, disciplinarea activităţii de transport de călători în regim de taxi, eliminarea fenomenului de comercializare a autovehiculelor pe domeniul public etc.

Anul 2016 a fost primul an în care am avut în acțiune întreg efectivul de polițiști locali, după ce din 2012 până în 2015, timp de trei luni anual, câte un număr de 8-12 angajați au urmat și au absolvit totodată, cursurile de formare inițială impuse de Legea nr. 155/2010, la școlile de agenți de poliție din Slatina sau Câmpina. Acest lucru a permis acționarea în teren cu un număr mediu de 7 polițiști locali pe schimb, din care 5 pe activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice și 2 pe activitatea de supraveghere a circulației rutiere, materializându-ne activitatea cu un număr de măsuri și intervenții, peste a celui din anii precedenți.

Descarcă/vezi raportul integral