Domnule Diciu Nicolae,

Vă răspundem în acest mod deoarece în sesizarea dumneavoastră lansată pe site-ul www.domnuleprimar.ro nu aţi menţionat o adresă exactă.
Am luat la cunoştinţă problema ridicată, cu privire la spălătoria ce funcţionează pe strada Viilor, în apropierea barului Nicola, drept pentru care unitatea noastră a solicitat intervenţia ASP, APM şi GNM în vederea efectuării unui control comun la unitatea care face obiectul sesizării, astfel că în data de 16.09.2009 s-a constituit o comisie mixtă care a procedat la verificarea documentelor şi avizelor existente.
În urma controlului s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare drept pentru care s-a încheiat proces verbal de constatare prin care s-a dispus ca programul spălătoriei să se desfăşoare în intervalele orare 0900 – 1300 şi 1400 – 1800, să se realizeze o supraînălţare de separaţie între vecinătăţi şi să se încheie contract de prestări servicii cu un laborator pentru determinarea calităţii apei uzate, pulberi emise sau nivel de zgomot.
În continuare se va urmări modul în care societatea îşi va respecta obligaţiile cuprinse în procesul verbal de constatare, în vederea înlăturării disconfortului acustic creat locuitorilor din zonă.

Cu respect,
Director al Serviciului Public Poliţia Comunitară,
Laurenţiu Abaza