Răspuns la sesizarea unui grup de cetăţeni, locatari ai blocului J1, situat pe Al. Pieţii.Ca urmare a reclamaţiei depusă la Primărie de către un număr de şapte locatari ai blocului J1 de pe Aleea Pieţii, dorim să aducem la cunoştinţă că s-au luat toate măsurile de verificare şi menţinere sub control a zonei aflate în discuţie. Astfel, după o monitorizare strictă, pe o perioadă mai lungă de timp, iniţiată imediat după primirea reclamaţiei, putem comunica petenţilor prin intermediul site-ului nostru ( intrucât aceştia nu şi-au declarat identitatea şi adresa exactă ) că cele sesizate nu s-au confirmat, în ideea că toate faptele constatate în teren nu pot fi incadrate în prevederile legale în vigoare referitoare la tulburarea liniştii publice, astfel încât să poată fi sancţionate.

 Astfel, puţinele persoane depistate după ora 22.00, ocupând băncile din faţa blocului, erau reprezentate, în cea mai mare parte, de familii sau copii care locuiesc în bl. J1 şi nu produceau tulburarea liniştii publice. Nu s-au constatat fapte de consum de băuturi alcoolice şi nici situaţii de utilizare a incintei scărilor de bloc drept toalete.
În ce priveşte zgomotul reclamat de dumneavoastră, determinat pe această arteră pietonală de persoanele care se deplasează la şi de la piaţă, trebuie să subliniem că nu reprezintă un motiv temeinic, situaţia înscriindu-se în limitele fireşti ale vieţii în mediul urban. Însăşi prezenţa băncilor pe această alee constituie un element de civilizaţie, şi nu este un motiv de îndepărtare a vecinilor dumneavoastră din bloc aflaţi la o vârstă înaintată, pe care tot dumneavoastră îi sfătuiţi să se odihnească în parcul din ansamblul PECO „unde s-au pus multe bănci şi este aer curat”.

Totodată, dorim să precizăm că din evidenţele noastre nu reiese faptul că aţi mai făcut în acest an vreo sesizare privitoare la fapte de natura celor semnalate, astfel încât să rezulte lipsa noastră de implicare, iar dacă, aşa cum scrieţi în petiţie, au fost ori sunt situaţii în care aţi primit ameninţări, vă adresăm rugămintea să ni le aduceţi la cunoştinţă, prezentându-ne toate datele. Oricum, vă asigur că zona va fi ţinută sub supraveghere şi în continuare, orice abatere de la lege care va fi constatată, urmând a fi sancţionată, aşa cum am procedat în orice alte situaţii similare.

În încheiere dorim să formulăm rugămintea ca, pentru operativitate, orice reclamaţie sau sesizare a cărei rezolvare intră în competenţa Poliţiei Comunitare, să fie adresată direct serviciului nostru.

Cu respect,
DIRECTOR
Ing. Laurenţiu Abaza