Vă informăm că ne puteți trimite dovada plății amenzii contravenționale însoțită de copia procesului verbal de constatare a contravenției pe adresa de e-mail a instituției politia.locala@pcslobozia.ro.

Totodată vă aducem la cunoștință că putem primi pe e-mail și documentele doveditoare privind înstrăinarea autovehiculelor vândute.

Precizăm că transmiterea de copii după documente neconforme cu realitatea atrage răspunderea penală.

Plata amenzii nu trebuie să depășească termenele legale stabilite prin O.U.G. nr.2/2001.

Documentele scanate trebuie să fie lizibile și să nu depășească în dimensiune 10 Mb.